"We kijken ernaar uit om actief betrokken te zijn bij de Alliantie."

De werkgroep valt onder de onlangs gevormde Europese Industriële Alliantie voor kleine modulaire reactoren (SMR’s). De werkgroep is opgezet door de Europese Commissie om de ontwikkeling, demonstratie en inzet van SMR’s en geavanceerde modulaire reactoren (AMR’s) in Europa tegen het begin van de jaren 2030 te versnellen. De benoeming van Urenco vond plaats tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Alliantie in Brussel vorige week, 29 en 30 mei, waar 278 mensen uit alle EU-lidstaten bijeenkwamen.

De leden komen uit de industrie, onderzoeksorganisaties, start-ups, opleidingscentra, de academische wereld en maatschappelijke organisaties. Emilie Isaacs, hoofd Overheidszaken bij Urenco: “We kijken ernaar uit om actief betrokken te zijn bij de Alliantie, bij te dragen aan haar doelstellingen en productief samen te werken met de leden, het secretariaat en de andere technische werkgroepen.” Als voorzitter zal Urenco verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van uitwisselingen met splijtstoffabrikanten en belanghebbenden van de splijtstofcyclus en zich concentreren op de kansen en hindernissen die verbonden zijn aan de ontwikkeling van nieuwe splijtstofcycli voor SMR’s/AMR’s.

Samen met vice-voorzitter Orano zal Urenco een reeks praktische aanbevelingen en richtlijnen ontwikkelen die de ontwikkeling van de splijtstofcyclus in Europa vorm zullen geven om de kernenergieambities van het blok te verwezenlijken. De tweedaagse Algemene Vergadering, met key note speeches van de commissaris voor Energie, Kadri Simson, de commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, en de commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken, Iliana Ivanova, was een gelegenheid om de weg vooruit te bespreken om concrete projecten te ondersteunen en de raad van bestuur en de acht technische werkgroepen op te richten. Dit was de eerste officiële bijeenkomst van de Alliantie sinds de lancering door de Europese Commissie in februari. Hidde Baars, Director Government Affairs Netherlands & EU, schetste de doelstellingen en deliverables van de Technical Working Group voor de Algemene Vergadering en benadrukte dat verrijkings-, de-conversie-, fabricage- en transportpakketten allemaal volgens hetzelfde tijdschema moeten worden goedgekeurd en ontwikkeld om hiaten in de splijtstofcyclus te voorkomen.