Surry Kerncentrale in Virginia ©Dominion Energy

Nature Energy

De studie ‘Nuclear power generation phase-outs redistribute US air quality and climate-related mortality risk‘ is op 10 april gepubliceerd in Nature Energy. In de studie onderzoeken de wetenschappers van het MIT hoe het uitfaseren van kernenergie de luchtverontreiniging, het klimaat en de gezondheid kunnen beïnvloeden met bestaande en alternatieve netwerkinfrastructuur. Zij ontwikkelden een dispatchmodel om de uitstoot van CO2, NOx en SO2 van elke elektriciteitscentrale in de VS te simuleren en voerden deze emissies in een chemisch transportmodel in om de effecten op ozon op leefniveau en fijne deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2,5) te berekenen.

Foto: The Surry kerncentrale in Virginia ©Dominion Energy

Big Carl, the world’s largest crane, lifted the pictured 304-tonne steel liner ring onto the first reactor building.©EDF

Vroegtijdige sterfgevallen

“Ons scenario waarbij kernenergie wordt geschrapt, leidt tot compensatie door kolen, gas en olie, met als gevolg een toename van PM2.5 en ozon die leidt tot 5.200 extra jaarlijkse sterfgevallen”, aldus het rapport. Dit komt boven op de vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van klimaatgerelateerde effecten van de extra CO2-uitstoot die daarvan het gevolg is: “Veranderingen in de CO2-uitstoot leiden tot een orde van grootte hogere sterfte in de eenentwintigste eeuw, met een schade van 11-180 miljard dollar per jaar uitstoot”. Een scenario waarin kern- en steenkoolcentrales tegelijkertijd sluiten, “herverdeelt” de gezondheidseffecten, terwijl een scenario met een grotere penetratie van hernieuwbare energiebronnen deze vermindert. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met een verwachte toename van de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen, zo stelde het team vast, zou de luchtverontreiniging in sommige delen van het land nog licht toenemen, met in totaal 260 met verontreiniging samenhangende sterfgevallen gedurende één jaar tot gevolg. De onderzoekers ontdekten dat regio’s in het oosten van de VS – waar de meeste kerncentrales van de VS staan – een algemene verslechtering van de luchtverontreiniging zouden zien, zoals wordt geïllustreerd in deze door het MIT gedeelde video. De studie vond ook ongelijkheden in de blootstelling aan vervuiling die in alle scenario’s bleven bestaan, waarbij zwarte of Afro-Amerikaanse mensen aan de hoogste relatieve niveaus van vervuiling werden blootgesteld.

Foto: Big Carl, de grootste hijskraan ter wereld, tilt de een stalen reactor onderdeel van 304 voor de bouw van het eerste reactorgebouw van de Hinkley Point Centrale in de VS in 2022. ©EDF

© By Janak Bhatta - Own work, CC BY-SA 4.0

Milieugezondheid

In het MIT News liet hoofdauteur Lyssa Freese van MIT’s Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences (EAPS) weten dat er al onderzoek was gedaan naar het effect van de afname van kolengebruik op de luchtkwaliteit, maar dat niemand eerder het verband tussen luchtkwaliteit en nucleaire sluitingen had bestudeerd. “Dit voegt een extra laag toe aan de vergelijking van milieugezondheid en sociale gevolgen wanneer je denkt aan nucleaire stilleggingen, waar het gesprek zich vaak richt op lokale risico’s als gevolg van ongelukken en mijnbouw of klimaateffecten op lange termijn,” aldus Freese. Volgens Noelle Selin, hoogleraar aan het MIT Institute for Data, Systems, and Society en EAPS, en een van de co-auteurs van de studie, was de luchtkwaliteit tot nu toe geen discussiepunt in het debat over het in bedrijf houden van kerncentrales. “Wat we vonden was dat luchtvervuiling van fossiele brandstofcentrales zo schadelijk is, dat alles wat dit vergroot, zoals een nucleaire sluiting, aanzienlijke gevolgen zal hebben, en voor sommige mensen meer dan voor anderen,” zei Selin.

Foto: Luchtvervuiling, By Janak Bhatta – Own work, CC BY-SA 4.0, Wikipedia