Het nieuwe reactorvat voor de Hinkley Point C kerncentrale komt per binnenschip aan bij Combwich Wharf aan de rivier de Parrett in Somerset. Fotocredit: ©EDF Energy

Kennisinfrastructuur op peil houden

Ondanks het positieve nieuws waarschuwt het agentschap dat de ontwikkeling van een geschoolde beroepsbevolking met competenties die specifiek zijn afgestemd op de unieke vereisten van nucleaire ontmanteling een voorwaarde is voor de groei van de industrie. Het in Wenen gevestigde VN-orgaan voorspelt dat er de komende 25 jaar “enkele honderden miljarden dollars” zullen worden uitgegeven aan ontmanteling.

Ongeveer de helft van de 420 actieve kernreactoren in de wereld zullen tegen 2050 het einde van hun geplande productiecyclus hebben bereikt en moeten worden ontmanteld. De IAEA zei dat de ontmanteling van nucleaire faciliteiten naar verwachting aanzienlijke investeringen zal aantrekken vanwege het langdurige en complexe proces van het sluiten van een kerncentrale, dat meer dan 20 jaar kan duren.

De IAEA verklaarde verder dat de levensvatbaarheid op lange termijn van bedrijven die gespecialiseerd zijn in ontmanteling verbeterd wordt omdat er op elk moment tientallen nieuwe reactoren in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. De IAEA helpt landen bij de planning en uitvoering van de ontmanteling door veiligheids-, juridisch en technisch advies te geven en door middel van trainingen en workshops. Het internationale ontmantelingsnetwerk van het agentschap dient als platform voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.