KCB EPZ Borssele

Kerncentrale Borssele – © EPZ

Over het gehele jaar is 3.931 GWh CO2-vrije elektriciteit aan het net geleverd. Dat is ongeveer tien procent van de CO2-vrije opwek in Nederland. Hiermee werd 1,7 miljoen ton CO2-emissie uit grijze stroom voorkomen. Het was genoeg om alle huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien.

De windturbines hebben 31 GWh aan de markt geleverd. Dat is meer dan genoeg om de gehele gemeente Borsele met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Het zonnepark van 21 MW was het gehele jaar beschikbaar. Over 2022 is 24 GWh elektriciteit geleverd. Dit komt overeen met zonnestroom voor bijna 9.000 huishoudens.

Dit bericht is te vinden op de website van EPZ.