“Er werden naschokken van ongeveer 3,0 op de Schaal van Richter gevoeld op de site van de Akkuyu NPP, maar onze specialisten hebben geen schade vastgesteld aan bouwstructuren, kranen en uitrusting”, verklaarde CEO van JSC Akkuyu Nuclear Anastasia Zoteeva. Volgens een bericht van Reuters dat verwijst naar een rapport van het persagentschap RIA: “Niettemin voeren we uitgebreide diagnostische maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de bouw- en installatiewerkzaamheden veilig kunnen worden voortgezet.” Op maandag om 14:30 GMT tweette het Internationaal Atoomenergie Agentschap dat ze op de hoogte was gebracht door de Turkse toezichthouder en dat er: “Vanaf nu geen impact van aardbevingen op nucleaire veiligheid & beveiliging is in Turkije.” De tweet van het agentschap voegde eraan toe dat er “tot nu toe geen problemen waren met betrekking tot radiologische veiligheid & beveiliging van radioactieve bronnen, & de in aanbouw zijnde kerncentrale van het land is onaangetast.”

Eerste centrale van Turkije

De aardbeving van 7,8 magnitude was rond 04:30 uur lokale tijd in de buurt van Gaziantep. Het zou de grootste aardbeving zijn die het land in acht decennia heeft getroffen. Op maandag om 16:00 GMT waren er in Turkije en Syrië 2.300 bevestigde doden en nog veel meer gewonden of vermisten. De kerncentrale van Akkuyu wordt ongeveer 430 kilometer ten westen van het epicentrum van de beving gebouwd. De Akkuyu-centrale, in de zuidelijke provincie Mersin, is de eerste van Turkije. Rosatom bouwt vier VVER-1200-reactoren volgens een zogenaamd BOO-model (build-own-operate). De bouw van de eerste eenheid begon in 2018 en de opstart is gepland voor 2023. De centrale van 4800 MWe zal naar verwachting in ongeveer tien procent van de Turkse elektriciteitsbehoefte voorzien. Kernreactoren zijn ontworpen om bestand te zijn tegen natuurrampen zoals aardbevingen. De Akkuyu-centrale is ontworpen met aanvullende maatregelen ter bescherming tegen aardbevingen, aldus de ontwerpers in 2014, waaronder de funderingsplaat van het reactorgebouw die “zeer aardbevingsbestendig” is.