Artist impression: ©PALLAS | ICHOS

NRG-vergunning voor laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten

Naast de wijziging van de inrichtingsgrens wordt het veiligheidsrapport van de locatie geactualiseerd. Daarbij gaat het om enkele niet-veiligheidsrelevante wijzigingen, namelijk een aanvulling op de beschrijving van de locatie Petten. Zo wordt uitgelegd dat de erfpachtsituatie niet wijzigt, maar dat de bestemming van deze terreinen wel is gewijzigd.

Het gaat om de NRG-vergunning voor laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten van NRG. Iedereen kan tot en met vrijdag 13 mei reageren op de vergunning.

Reageren op de vergunning 

De ANVS publiceert nu een zogeheten ontwerpvergunning. Iedereen kan hierop reageren. Dit kan vanaf zaterdag 2 april tot en met vrijdag 13 mei 2022. Een inspraakreactie (zienswijze) kan bestaan uit een vraag, zorg of opmerking. Deze kan zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling worden ingediend. In de kennisgeving staat uitgelegd hoe dat precies werkt en waar de vergunning op papier is in te zien.

De ontwerpvergunning is ook beschikbaar via deze website. Net als het veiligheidsrapport, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning waar iedereen op kan reageren. Deze versie van het veiligheidsrapport is zo opgesteld dat vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens en beveiligingsgegevens, beschermd zijn.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

De inspraakreacties worden door de ANVS bestudeerd. Ook wordt er inhoudelijk op gereageerd en wordt er gekeken vervolgens of de vergunning definitief afgegeven kan worden. Als er een definitieve vergunning komt, wordt hierin de reactie van de ANVS op de ingediende zienswijzen opgenomen. De verwachting is dat dit rond de zomer van 2022 duidelijk wordt.

Geen vergunning voor PALLAS zelf

Hoewel de terreinen worden vrijgemaakt voor het initiatief PALLAS maken de nieuwbouwplannen van PALLAS geen deel uit van de vergunning van NRG. PALLAS moet zelf een vergunning aanvragen vanuit onder meer de Kernenergiewet.

Credit illustratie: PALLAS | ICHOS