De reactorkern van het TU Delft Reactor Institute. Fotocredit: ©TU Delft

Wijziging Kernenergiewetvergunning

De TU Delft moet voor dit nieuwe onderzoek een wijziging van de Kernenergiewetvergunning bij de ANVS aanvragen, waarop de toezichthouder een ontwerpvergunning afgeeft. Dat is een voorlopige versie van de gewijzigde vergunning, waar iedereen op kan reageren voordat de ANVS een definitief besluit neemt. Pas daarna kan de TU Delft van de vergunning gebruikmaken.

Reactor voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De TU Delft heeft een vergunning voor het exploiteren van de Hoger Onderwijs Reactor in Delft voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Onder deze vergunning valt ook de protonenkliniek HollandPTC die onderzoek doet en patiënten behandelt met protonentherapie.

Onderzoek voor bestrijden kankercellen met straling

De TU Delft vraagt een wijziging van de vergunning aan om 2 redenen. De TU Delft wil binnen HollandPTC en RID voor onderzoek kunnen werken met ggo’s, zoals bacteriën, in combinatie met radioactiviteit. Dit onderzoek is onder andere bedoeld om te ontdekken hoe protonenstraling kan helpen om kankercellen bij mensen zo gericht mogelijk te bestrijden.

Protonen zijn kleine, positief geladen kerndeeltjes. Protonen dringen tot een bepaalde diepte het lichaam in en verliezen daarna snel hun energie. Dit betekent dat protonen vooral actief zijn in de tumor en vervolgens minder ver doordringen in omliggend weefsel. Daardoor richten de protonen minder schade aan bij gezonde cellen.

Onderzoek voor bestrijden kanker met straling bij proefdieren

Ten tweede is de vergunningswijziging nodig omdat de TU Delft ook onderzoek wil gaan faciliteren met proefdieren, door proefdieren te bestralen in de faciliteiten van HollandPTC. De TU Delft heeft voor proefdieronderzoek bij het RID al sinds 2011 een vergunning.

Veilig gebruik van straling staat centraal

De ANVS heeft de ontwerpvergunning nu af. Bij alle vergunningen staat het veilig gebruik van straling, volgens wet- en regelgeving, voorop. In de vergunning heeft de ANVS veiligheidseisen opgenomen om te voorkomen dat de bestraalde ggo’s buiten de inrichting kunnen komen. Een andere eis is de beschikbaarheid van deskundig personeel op de onderzoekslocatie.