Golf van nieuwkomers

Het is nu meer dan drie decennia geleden dat de WANO werd opgericht met als missie “het maximaliseren van de veiligheid en betrouwbaarheid van kerncentrales wereldwijd” en Mitchell en Chigusa zijn vastbesloten om die functie te blijven vervullen, met een golf van nieuwkomers in de industrie die in de komende jaren wordt verwacht. In een interview met World Nuclear News benadrukten zij de invoering van een nieuwe ledencategorie (categorie 5), voor degenen die nog geen operationele reactoren hebben (bij de WANO is elke reactor afzonderlijk lid).

Peer reviews

De organisatie voert peer reviews uit, waarbij deskundigen uit verschillende aangesloten landen en bedrijven andere leden bezoeken om advies te geven over veiligheid en beste praktijken. Bij nieuwe kernenergie ligt de nadruk op het helpen van organisaties om met succes van de bouwfase over te gaan naar de exploitatiefase, “wat niet eenvoudig is”. Mitchell: “Zodra een organisatie besluit een centrale te bouwen, moeten zij lid worden van categorie 5, want voor een kleine investering zullen zij veel kennis opdoen – hoe eerder zij gewend zijn aan wat wij doen en deel gaan uitmaken van wat wij een gemeenschap noemen, des te meer winnen zij en tegen de tijd dat wij bij de pre-startup peer review aankomen, zijn zij in vrij goede vorm.” En het ziet ernaar uit dat er een groot aantal nieuwkomers in de sector zal komen, van landen die hun eerste kerncentrales ontwikkelen tot de tientallen ontwikkelaars en exploitanten van kleine modulaire reactoren.

Harmonie

Mitchell benadrukt dat de WANO een op veiligheid gerichte organisatie is die niet probeert te pleiten voor kernenergie. Mitchell:  “dit is een zeer opwindende tijd … je weet dat er geen geloofwaardige manier is om het probleem van de klimaatverandering, de snelle decarbonisatie, aan te pakken zonder kernenergie. Ik zeg niet dat kernenergie de enige manier is om dit te bereiken, er moet een mix zijn.” Chigusa, die begin dit jaar aantrad als CEO, heeft meer dan 40 jaar ervaring in de nucleaire industrie, en zal in zijn nieuwe functie zeker veel te doen hebben – naast de uitbreiding van het aantal leden is er ook een nieuw centrum in Shanghai, naast de bestaande regionale centra van de WANO in Parijs, Moskou, Atlanta en Tokio. Hij komt in de functie na acht jaar als directeur-generaal van WANO’s centrum in Tokio, waar hij een belangrijke rol speelde bij het lanceren van het initiatief Action for Excellence, dat veel meer contact en voortdurende ondersteuning voor leden inhoudt bovenop de traditionele peer-review missies. Hij wil ook zijn ‘motto van harmonie’ verspreiden, gebaseerd op het eerste artikel van de Japanse grondwet van 604AD – het verenigen van geesten, het begrijpen van verschillende belangen en het bundelen van krachten in één richting.

Cultureel perspectief

Mitchell zegt dat de organisatie enthousiast is over een ander en fris cultureel perspectief voor wat een multinationale en multiculturele wereldwijde organisatie is. Eén gebied is de ontwikkeling van de taalopties voor de organisatie en de leden – Engels is de officiële taal, maar er worden betere hulpmiddelen ontwikkeld om taalproblemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de WANO niet Engels- of Westers-georiënteerd is. Mitchell zegt dat leidinggevenden misschien wel op hoog niveau Engels spreken, maar dat veel mensen die een sleutelrol vervullen in de bedrijfsvoering dat niet kunnen. Een andere ontwikkeling is de overgang van het kantoor in Shanghai van een ondersteunende rol naar een regionaal centrum, onder directeur Chen Hua, die eerder als WANO-gouverneur in de regionale raad van bestuur van het centrum in Tokio heeft gezeten. Er is ook enige continuïteit met de benoeming van Kim Keeyoung – voorheen werkzaam bij het KHNP en voormalig adjunct-directeur gedetacheerd bij het WANO-centrum in Tokio – als opvolger van Chigusa als directeur-generaal van het centrum in Tokio.