Credit: iStockphoto – djvstock

De volgende generatie nucleaire werknemers aantrekken en opleiden

“In een gevaarlijkere en meer omstreden wereld is de continue nucleaire afschrikking van het Verenigd Koninkrijk op zee belangrijker dan ooit,” zei Sunak in een verklaring. “Vandaag luiden we de volgende generatie van onze nucleaire onderneming in, die ons veilig zal houden, onze energie zeker zal stellen en onze rekeningen voorgoed laag zal houden.”

Door middel van een publiek-privaat partnerschap met industrieleiders – AE Systems, Rolls-Royce, Électricité de France en Babcock International Group – wordt er tegen 2030 minstens 890 miljoen euro geïnvesteerd om de groei in vaardigheden, banen en opleidingen die nodig zijn in de nucleaire sector te ondersteunen. Het plan is om het aantal leerlingen en afgestudeerden in nucleaire technologie te verdubbelen en het aantal promovendi op het gebied van specialistische wetenschap en kernsplijting te verviervoudigen.

Sunak kondigde een “nationale inspanning” aan om de toekomst van de Britse defensie- en civiele nucleaire industrie veilig te stellen. Samen met deze aankondiging beloofde de Britse leider meer dan 233 miljoen euro in de komende tien jaar om Barrow te steunen als het epicentrum van de bouw van nucleaire onderzeeërs in het land. Hij verdubbelde ook de plannen van Groot-Brittannië voor het opwekken van kernenergie en noemde de investeringen die worden gedaan om het energiezekerheidsplan van het land te ondersteunen. De Britse premier wees daarnaast op de samenwerking met industriële partners om “onze toeleveringsketens veilig te stellen voor de toekomst”. Het voortdurende conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot bezorgdheid over de toegang tot de Russische uraniumvoorraad. “Het is dus belangrijk dat we de volgende generatie nucleaire werknemers aantrekken en opleiden, zodat we gelijke tred kunnen houden met andere landen die hetzelfde doen”, voegde hij eraan toe.

Lees het volledige artikel op de website van de American Nuclear Society.