Foto: CEO Tommi Nyman en CTO Hannes Haapalahti van Steady Energy

De LDR-50 stadsverwarming SMR – met een thermisch vermogen van 50 MW – is sinds 2020 in ontwikkeling bij VTT. Steady Energy zegt dat de “bedrijfsomstandigheden minder veeleisend zijn in vergelijking met die van traditionele reactoren, waardoor de technische oplossingen die nodig zijn om te voldoen aan de hoge veiligheidsnormen van de nucleaire industrie eenvoudiger worden”.

De LDR-50 reactormodule bestaat uit twee geneste drukvaten, waarvan de tussenruimte gedeeltelijk gevuld is met water. Wanneer de warmteverwijdering door de primaire warmtewisselaars in het gedrang komt, begint het water in de tussenruimte te koken en vormt het een efficiënte passieve warmteoverdrachtsroute naar het reactorbassin, aldus het bedrijf. Het systeem is niet afhankelijk van elektriciteit of mechanische bewegende delen, die zouden kunnen uitvallen en de koelfunctie kunnen verhinderen.

“De druk die de LDR-50 reactor nodig heeft is vergelijkbaar met de druk van een huishoudelijke espressomachine,” zei Tommi Nyman, CEO van Steady Energy. “Hij werkt op een lagere druk dan een stadsverwarmingsnetwerk. Dit zorgt ervoor dat in het geval van een storing die tot een lek leidt, het lek binnen de verwarmingsinstallatie blijft, zonder mensen of het milieu in gevaar te brengen.”

Steady Energy zei dat het “zijn bedrijfsmodellen zal plannen volgens de behoeften van de klant” en dat het klaar is om verwarmingsinstallaties rechtstreeks aan klanten te leveren. De unitgrootte van LDR-50 is 50 MWt, wat voldoende is om een kleine stad te verwarmen, aldus Steady Energy. Eén verwarmingsinstallatie kan meerdere reactoren hebben. De verwarmingsinstallatie kan zelfs worden gebruikt als ontziltingsinstallatie om vers water te produceren in gebieden in de wereld waar water schaars is, of kan worden aangepast om stoom te produceren voor industriële doeleinden.

Het bedrijf streeft ernaar om de energie-intensieve verwarmingsindustrie koolstofvrij te maken, te beginnen met woningen en stadsverwarming.

“Het koolstofvrij maken van woningverwarming is alleen al in Europa een markt met een aanzienlijk groeipotentieel van honderden miljarden euro’s”, aldus Steady Energy. “In heel Europa zijn er ongeveer 3500 stadsverwarmingsnetwerken die 60 miljoen mensen van energie voorzien, grotendeels aangedreven door fossiele brandstoffen. Een succesvolle, grootschalige decarbonisatie van stadsverwarming kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terugdringen.”

“75% van de stadsverwarmingssystemen in de EU wordt momenteel aangedreven door fossiele brandstoffen,” merkte Nyman op. “In China is de situatie nog erger. Kernenergie is al een belangrijke bron van koolstofarme elektriciteit, en kleine modulaire reactoren bieden de mogelijkheid om het gebruik van deze technologie uit te breiden naar andere energiesectoren naast verwarming.

“SMR’s zijn niet alleen veiliger dan traditionele reactoren, maar ook betaalbaarder. We zijn bezig met het opzetten van een demonstratiefabriek voor stadsverwarming, idealiter in Finland, maar ons langetermijnplan is om verschillende fabrieken over de hele wereld te laten draaien, die koolstofneutrale warmte produceren voor huizen, kantoren en voor verschillende industriële toepassingen. We zullen ’s werelds beste kernenergietechnologie op de markt brengen, geoptimaliseerd voor de verwarmingssector.”

Lees het volledige artikel op de website van WNN en het persbericht op VTT.