U-battery Mock-up – fotocredit: © U-Battery

U-Battery vervangt dieselstroom met schone, veilige en kosteneffectieve energie

U-Battery is een 4 MWe gasgekoelde microreactor met hoge temperatuur die in staat zal zijn lokale elektriciteit en warmte te produceren voor diverse energiebehoeften. Het project is in 2008 door Urenco gestart en het conceptontwerp is ontwikkeld door de universiteiten van Manchester en het Dalton Instituut in het VK en de Technische Universiteit Delft. Het consortium zegt dat de technologie, die gebruik maakt van TRISO-brandstof met een hoge integriteit, bedoeld is om dieselstroom te vervangen door schone, veilige en kosteneffectieve energie voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder afgelegen gemeenschappen en andere off-grid locaties zoals mijnbouwactiviteiten. “Urenco heeft aangekondigd zich uit het project terug te trekken wegens noodzakelijke herprioritering in het kader van zijn strategie”, kondigde het U-Battery consortium aan. Naast Urenco behoren tot de ondersteunende organisaties van U-Battery: BWXT Technologies Inc, Cavendish Nuclear, Costain, Kinectrics, Jacobs, het Britse National Nuclear Laboratory, Nuclear AMRC, Rolls-Royce en de Universiteit van Manchester.

“Het U-Battery-team heeft zijn huidige werkprogramma in het kader van het AMR RD&D programma afgerond. Na dialoog en overleg met het Department for Energy Security and Net Zero, en met andere belanghebbenden, is het Urenco’s bedoeling om de publieke investering in U-Battery te behouden, door de intellectuele eigendom ervan over te dragen aan het National Nuclear Laboratory, onder voorbehoud van de nodige ‘due diligence en governance’ goedkeuringen,” aldus Urenco.

Urenco blijft geloven in het U-Battery-ontwerp

In januari kreeg U-Battery van het Britse Intellectual Property Office zijn eerste wettelijke octrooi voor het ontwerp van het brandstofelement en de kern van zijn gasgekoelde hogetemperatuurreactor. Dit betekent dat het ontwerp van het brandstofelement en de reactorkern wettelijk beschermd zijn gedurende vijf jaar en maximaal 20 jaar. U-Battery zei toen dat het soortgelijke octrooien nastreefde in de VS en Canada. U-Battery: “Ons werk tot nu toe heeft de belangrijkste kenmerken van de technologie, de operationele parameters en de toekomstige ontmantelingsplannen vastgesteld en gedefinieerd en dat alles om de hoogste veiligheidsniveaus te bereiken (…) We zijn er trots op dat we een model op ware grootte hebben gemaakt van het reactordrukvat, het tussenliggende warmtewisselingsvat en het verbindingskanaal. Dit demonstreerde hoe de AMR kan worden gebouwd met behulp van modulaire technieken, waardoor hij gemakkelijk te bouwen en te vervoeren is.”

U-Battery Chief Technology Officer Chris Chater benadrukte de “vooruitgang die het U-Battery-team tot nu toe heeft geboekt; van een conceptueel ontwerp ontwikkeld door de universiteiten van Manchester (VK) en Delft (Nederland) tot het succesvol binnenhalen van steun van de Britse overheid als onderdeel van AMR-wedstrijden vanaf 2018. Hoewel Urenco zijn prioriteiten heeft bijgesteld, blijven we geloven in het U-Battery-ontwerp, dat een innovatieve decarbonisatieoplossing kan bieden voor moeilijk te ontmantelen sectoren”.

Op de vraag of het vertrek van Urenco het einde van het project betekent, antwoordde een woordvoerder: “Het is te vroeg om iets te zeggen over de toekomst van het project. Voorlopig ligt de nadruk op de overdracht van de intellectuele eigendom en het veiligstellen van nieuwe kansen voor de werknemers.”