Artist impression van de nieuwe PALLAS-reactor – Bron PALLAS | ICHOS P26

Meeste radioactieve stoffen uit de lucht gefilterd

Zodra de reactor van PALLAS in bedrijf is, komen er kleine hoeveelheden radioactieve stoffen vrij vanuit het reactorbassin naar de reactorhal. In de hal is er constante onderdruk, waardoor lucht niet zomaar naar buiten gaat. Deze lucht wordt via een ventilatiesysteem afgevoerd. Daar zitten filters in die vrijwel alle radioactieve stoffen uit de lucht halen. Het is echter niet mogelijk om alles tegen te houden. De kleine hoeveelheid radioactiviteit die wel ontsnapt, komt via de schoorsteen in de buitenlucht.

Betekent dit dat mensen in de omgeving van de reactor aan extra straling worden blootgesteld? Dat heeft het RIVM berekend. Uit de berekeningen blijkt dat het om een zeer lage hoeveelheid straling gaat. Wij weten hoeveel de uitstoot is van PALLAS en hebben die gegevens aan het RIVM geleverd voor de berekeningen van blootstelling. Aan de rand van het terrein van de reactor in Petten is de hoeveelheid straling het hoogst aan de oostkant naast de hoofdweg (Westerduinweg). Het zou gaan om 0,15 microsievert per jaar voor een volwassene. Sievert is de maat voor de hoeveelheid straling waar een mens in een periode aan bloot staat.

Gemiddeld staat iedere inwoner van Nederland jaarlijks bloot aan 2800 microsievert (2,8 millisievert). Die stralingsdosis is vooral afkomstig van natuurlijke bronnen en bijvoorbeeld van een röntgenfoto bij de tandarts. Meer uitleg over straling en radioactiviteit is te vinden op de website van het RIVM.

Blootstelling in Petten en Sint Maartensvlotbrug

Het RIVM heeft ook berekend waar inwoners van de 2 dichtstbijzijnde bewoonde gebieden, Petten en Sint Maartensvlotbrug, aan worden blootgesteld. Het gaat om respectievelijk 0,011 en 0,014 microsievert. Dat is minder dan een tienduizendste van de natuurlijke achtergrondstraling waar elke inwoner van Nederland jaarlijks aan wordt blootgesteld. De initiatiefnemers van PALLAS hebben voor de bouwvergunning van de reactor moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de uitstoot van radioactiviteit. Hieruit bleek dat deze uitstoot veilig is. We hebben het RIVM opdracht gegeven om dit onderzoek te controleren met een eigen onderzoek. Dit noemen we contra-expertise. Het onderzoek van het RIVM (Engelstalig) bevestigt de resultaten van het onderzoek van PALLAS.

Ter vergelijk: Het eten van een banaan levert een stralingsdosis op van 0,1 microsievert. Dat is dus circa 8 à 10 keer meer dan de berekende ‘stralingsbelasting’ in Petten en Sint Maartensvlotbrug.

Zodra de reactor in bedrijf is, moet PALLAS metingen doen naar de radioactieve uitstoot. Deze metingen laten we vanuit ons toezicht ook door het RIVM controleren. Op die manier weten we zeker dat radioactieve uitstoot vanuit de nucleaire sector veilig is.

PALLAS: nieuwe reactor voor medische isotopen

De nieuwe PALLAS-reactor produceert medische isotopen voor medische toepassingen zoals onderzoek en behandeling van patiënten met hart-en vaatziekten en kanker. De voorbereidingen op bouw van de reactor zijn in 2023 begonnen.