De Penly-kerncentrale huisvest momenteel twee drukwaterreactoren van de 1330 MWe-klasse – Fotocredit: ©EDF 

Voorbereidende werkzaamheden in 2024

Het bedrijf wil medio 2024 beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe reactoren in Penly. “Concreet heeft EDF verschillende administratieve procedures in gang gezet, in het bijzonder met betrekking tot: het decreet voor de creatievergunning (DAC), waarvan de herziening ongeveer drie jaar in beslag zal nemen; en de milieuvergunning die in een jaar verwerkt zou moeten zijn”, aldus de Franse vereniging voor kernenergie. De vereniging voegde eraan toe dat zodra de milieuvergunning is verkregen, EDF in de zomer van 2024 kan beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de locatie, waaronder de grondwerken en het omvormen van een deel van de klif, “wat ongeveer drieënhalf jaar werk in beslag zal nemen”. Zodra het decreet is verkregen, rond 2027, kan het bedrijf het eerste beton storten voor het eerste reactorgebouw. De bouw zal dan ongeveer zeven jaar in beslag nemen en de ingebruikname zal in 2035 plaatsvinden.

Drie paar EPR2-reactoren zal 30.000 banen per jaar opleveren

Kernenergie is goed voor bijna 75 procent van de Franse elektriciteitsproductie, maar de regering van de voormalige Franse president Francois Hollande kondigde in 2014 aan dat de nucleaire capaciteit beperkt zou worden tot het huidige niveau van 63,2 GWe en tot 50 procent van de totale Franse productie in 2025. De Franse wet Energie Transitie voor Groene Groei, die in augustus 2015 werd aangenomen, vroeg niet om de sluiting van reactoren die momenteel in bedrijf zijn, maar betekende wel dat EDF oudere reactoren zou moeten sluiten om nieuwe reactoren online te brengen. Volgens een ontwerp van energie- en klimaatwet die in mei 2019 werd gepresenteerd, zal Frankrijk de geplande vermindering van het aandeel kernenergie in zijn elektriciteitsmix tot 50 procent nu echter uitstellen van de huidige doelstelling van 2025 tot 2035. In mei 2021 heeft EDF bij de staat een voorstel ingediend voor de bouw van het nieuwe EPR2-reactorprogramma in Frankrijk. Het stelt voor om drie paar EPR2-reactoren te bouwen, achtereenvolgens in Penly, Gravelines en in Bugey of Tricastin. “Dit programma voor drie paar EPR2-reactoren zal 30.000 banen per jaar opleveren tijdens de bouwfase en meer dan 10.000 tijdens de exploitatiefase”, aldus EDF.

Nucleaire renaissance

In februari 2022 kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat de tijd rijp was voor een nucleaire renaissance in Frankrijk. Hij zei dat de exploitatie van alle bestaande reactoren moest worden verlengd zonder de veiligheid in gevaar te brengen en hij onthulde een voorgesteld programma voor zes nieuwe EPR2-reactoren, met een optie voor nog eens acht EPR2-reactoren. EDF en Framatome ontwikkelen een vereenvoudigde versie van het EPR-ontwerp, EPR2 genaamd. Het doel is om de feedback over het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van de EPR-reactor te integreren, evenals de operationele ervaring van de kernreactoren die momenteel in bedrijf zijn. EDF moet de financiering en winstgevendheid van de voorgestelde EPR2-reactor garanderen voordat er wordt begonnen met de bouw van centrales op basis van het ontwerp in Frankrijk, aldus de nationale rekenkamer.