Beeld: ©ANVS

Kijken zonder slopen

Bedrijven die niet-destructief onderzoek (ndo-onderzoek) doen met radioactieve bronnen, gebruiken straling om de kwaliteit van installatieonderdelen te controleren zonder deze te beschadigen. Denk aan pijpleidingen, machineonderdelen en drukvaten voor vloeistoffen en gassen. Zo kan voorkomen worden dat een pijpleiding ongemerkt gaat lekken of een drukvat gaat barsten. Het onderzoek legt namelijk in een vroeg stadium scheurtjes of roest bloot.

Overtredingen hersteld bij 2e inspectieronde

De ANVS heeft bij de 1e inspectieronde in 2021 bij de helft van de geïnspecteerde bedrijven overtredingen geconstateerd. Zo was de brandwerendheid van de bergplaatsen niet overal op orde. Ook wisten veiligheidsregio’s soms niet van het bestaan af van sommige bergplaatsen. Bedrijven zijn verplicht om dit te melden. De brandweer moet bij brand in een bergplaats weten dat er radioactieve bronnen liggen. Bij aanwezigheid van radioactieve bronnen vraagt het blussen om een andere aanpak.

De branchevereniging is geïnformeerd over de inspectieresultaten met het verzoek deze te delen met hun leden. Bij de aansluitende 2e inspectieronde in 2022 voldeden de meeste geïnspecteerde bedrijven helemaal aan de regels. Hieruit concluderen wij dat de ndo-bedrijven zeer gemotiveerd zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor veilige en beveiligde bergplaatsen.

Controle op 5 gebieden, maar veiligheid staat voorop

We letten bij onze inspecties op de veiligheid, zodat mens en milieu niet onnodig aan straling worden blootgesteld. We checken ook of de bergplaatsen goed beveiligd zijn tegen misbruik, sabotage of diefstal. Verder controleren we of bedrijven de juiste vergunningen hebben en of ze deskundigen in dienst hebben op het gebied van stralingsbescherming. Ten slotte kijken we of de administratie op orde is, zoals een actueel bedrijfsnoodplan.

Meer dan de helft van de bedrijven gecontroleerd

Er zijn in Nederland 16 bedrijven die een vergunning hebben voor de opslag van radioactieve bronnen. Deze bedrijven hebben samen 60 vergunde bergplaatsen. Daar liggen de radioactieve bronnen opgeslagen als zij niet worden gebruikt. De ANVS heeft 10 van deze bedrijven geïnspecteerd, waaronder de 4 grootste. We hebben in totaal 10 bergplaatsen gecontroleerd door heel Nederland.