Artist impression van een Natrium kerncentrale – Fotocredit: © TerraPower

 

Het Natrium-demonstratieproject bestaat uit een 345 MWe natriumgekoelde snelle reactor met een energieopslagsysteem op basis van gesmolten zout. De opslagtechnologie kan de output van het systeem tijdelijk opvoeren tot 500 MWe wanneer dat nodig is, waardoor de centrale dagelijkse veranderingen in de elektrische belasting kan volgen en naadloos kan integreren met fluctuerende hernieuwbare bronnen.

In november 2021 werd Kemmerer geselecteerd als voorkeurslocatie voor het demonstratieproject. De locatie ligt in de buurt van de kolengestookte Naughton-centrale, die in 2025 met pensioen gaat, en werd gekozen na een uitgebreid evaluatieproces en ontmoetingen met leden en leiders van de gemeenschap.

TerraPower – een bedrijf dat grotendeels wordt gefinancierd door Microsoft-oprichter Bill Gates – heeft nu vier leveranciers geselecteerd om het Natrium-demonstratieproject te ondersteunen.

Western Service Corporation (WSC) werd gecontracteerd om het softwareplatform en de engineeringdiensten te leveren voor de Natrium engineering simulator, die TerraPower ontwikkelt om de normale werking en de beschermingsfuncties van de centrale te simuleren.

James Fisher Technologies zal een ovensysteem voor spuitgieten ontwerpen en bouwen dat geïmplementeerd zal worden in TerraPower’s Everett laboratorium en dat de basisfunctionaliteit van het spuitgietproces zal demonstreren. Ondertussen zal BWXT Canada Ltd de tussenliggende warmtewisselaar ontwerpen voor het Natrium reactordemonstratieproject, een kritisch onderdeel dat warmte overdraagt van het primaire natrium in het primaire warmtetransportsysteem naar het tussenliggende natrium in het tussenliggende warmtetransportsysteem.

Curtiss-Wright Flow Control Service LLC is gecontracteerd om het reactorbeschermingssysteem (RPS) voor het demonstratieproject te ontwikkelen. Het RPS voert belangrijke veiligheidsfuncties uit in overeenstemming met de wettelijke vereisten. TerraPower zegt dat dit contract een gefaseerde aanpak volgt, inclusief het leveren van een prototypesysteem, planning en technische ondersteuning, voorafgaand aan het gedetailleerde ontwerp, de productie, het testen en de levering van het RPS.

“Gedurende het hele proces om de Natrium Reactor en het Energieopslagsysteem op de markt te brengen, hebben we gemerkt dat het werken met een diverse toeleveringsketen ons vermogen om een geavanceerde technologie te leveren versterkt,” zegt Tara Neider, Senior Vice President en Project Director voor het Natrium Reactor Demonstration Project. “De commercialisering van geavanceerde reactoren steunt op de steun van experts uit verschillende industrieën, en we kijken ernaar uit om met deze leveranciers samen te werken om de Natrium reactor te bouwen.”

Het volledige artikel is te vinden op de website van World Nuclear News. Het artikel van TerraPower zelf is te vinden onder: www.terrapower.com/news/