Interieur van een server room. 3d rendering. Credit: iStockphoto / IR_Stone

Datacenters verantwoordelijk voor 2% tot 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen

Het datagebruik en het wereldwijde internetverkeer hebben sinds het midden van de jaren 2000 een exponentiële groei doorgemaakt en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten en zelfs zal versnellen door de brede toepassing van kunstmatige intelligentie. De totale wereldwijde vraag naar energie voor datacenters is nu groter dan het verbruik van de meeste economieën en ze stoten ongeveer 2% tot 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uit. Om aan deze vraag te voldoen, moeten planners van datacenters niet alleen rekening houden met betaalbaarheidsaspecten, maar ook met duurzaamheid, voorzieningszekerheid en sociale impact.

Nieuwe vorm van energiepartnerschap met SMR's geïntegreerd binnen koolstofarme energieknooppunten

In de whitepaper wordt onderzocht hoe Small Modular Reactors kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem door kosteneffectieve, schone en betrouwbare energie te leveren en tegelijkertijd geschoolde banen te creëren voor de lokale gemeenschappen. Dit wordt het energiequadrilemma genoemd. Het energiequadrilemma voegt per definitie de sociale dimensie van de energierealiteit toe aan de delicaat beheerde trojka van veilige, rechtvaardige en ecologisch duurzame energie. Vergeleken met grote kernreactoren maken de kleinere voetafdruk en de verbeterde veiligheidskenmerken van SMR’s co-locatie met datacenters mogelijk, wat op zijn beurt weer zorgt voor stroomkoppeling en voorzieningszekerheid. Dankzij hun flexibiliteit kunnen SMR’s ook een aanvulling vormen op intermitterende hernieuwbare energiebronnen om een allesomvattende, emissievrije en hernieuwbare oplossing te bieden.

Het aanpakken van de exponentiële groei van datacenters vereist een paradigmaverschuiving en een nieuwe vorm van energiepartnerschap waarin SMR’s worden geïntegreerd binnen koolstofarme energieknooppunten. Deze aanpak zou een langetermijnprogramma voor de bouw van infrastructuur (en mogelijk waterstofbrandstofvoorziening) rond toekomstige datacentra kunnen stimuleren.

“Onze nucleaire experts hebben deze grondige analyse geschreven om de rol te benadrukken die geavanceerde nucleaire technologieën zoals SMR’s en Micro Modular Reactors (MMR’s) kunnen spelen bij het voldoen aan de groeiende vraag naar energie van onze moderne samenlevingen. We zijn ervan overtuigd dat als planners van datacenters belangstelling tonen voor deze technologie, ze de beslissingen van investeerders zullen sturen en de inzet van SMR’s zullen stimuleren. Ze hebben de macht om de koers van de energiemarkt te veranderen door een langetermijnoplossing te kiezen die kan fungeren als katalysator voor industriële clusters en de overgang naar net-nul kan versnellen.”

Fabio Nouchy, productmanager SMR, Tractebel

Zorgen voor energiezekerheid en minimaliseren van milieu-impact van de groei

“Bij RED Engineering Design zijn we er trots op dat we de publicatie van dit witboek in samenwerking met Tractebel kunnen ondersteunen. Small Modular Reactors (SMR’s) voor datacenters bieden een betrouwbare en duurzame energieoplossing voor de exponentiële groei van digitalisering. Door SMR’s te integreren met datacenters zorgen we voor energiezekerheid en minimaliseren we tegelijkertijd de milieu-impact van de groei. Deze samenwerking benadrukt het belang van geavanceerde nucleaire technologieën voor het bereiken van een toekomst zonder CO2-uitstoot. Bij RED zetten we ons in voor een koolstofvrije toekomst en we zijn verheugd om onze expertise bij te dragen aan dit initiatief.”

Mohammad Royapoor, hoofd onderzoek en ontwikkeling, RED Engineering Design