In december hees Big Sur de koepel op het eerste reactorgebouw bij Hinleypoint-C – fotocredit: ©EDF Energy

De grootste uitbreiding van kernenergie in 70 jaar

De Civil Nuclear Roadmap  schetst “plannen voor de grootste uitbreiding van kernenergie in 70 jaar om elektriciteitsrekeningen te verlagen, duizenden banen te ondersteunen en de energiezekerheid van het VK te verbeteren – inclusief het verkennen van de bouw van een grote nieuwe centrale en investeringen in geavanceerde nucleaire brandstofproductie”. Het aandeel van kernenergie in de energievoorziening van het VK is momenteel ongeveer 16 procent, maar op één na gaan alle bestaande reactoren tegen 2030 met pensioen. De routekaart “zal de industrie zekerheid geven over de toekomstige richting van het ambitieuze nucleaire programma van het VK, boven op de historische verbintenis van de regering met Sizewell C en de wereldleidende competitie om kleine modulaire reactortechnologie (SMR) te ontwikkelen”, aldus de regering.

De plannen omvatten volgende stappen voor het onderzoeken van zowel een grootschalige kerncentrale als SMR’s. De routekaart omvat ook de ambitie van de regering om tussen 2030 en 2044 elke vijf jaar voor 3-7 GW aan investeringsbeslissingen te nemen voor nieuwe nucleaire projecten. Volgens de regering kunnen plannen om de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales te stroomlijnen en slimmere regelgeving in te voeren het hele proces versnellen en daarmee de levering van kernenergie in het VK. Dit houdt onder meer in dat regelgevende instanties projecten kunnen beoordelen terwijl de ontwerpen al klaar zijn en dat er beter wordt samengewerkt met regelgevende instanties in het buitenland die dezelfde technologie beoordelen.

Eerder deze week kondigde de regering aan ook tot 300 miljoen pond (381 miljoen dollar) te zullen investeren in de Britse productie van hoogactief, laagverrijkt uranium (HALEU), dat momenteel alleen in Rusland commercieel wordt geproduceerd. HALEU – uranium verrijkt tot 5 procent à 20 procent uranium-235 – zal worden gebruikt in de geavanceerde splijtstof die nodig is voor de meeste reactorontwerpen van de volgende generatie die momenteel worden ontwikkeld. De regering heeft ook twee consultaties gepubliceerd, één over een nieuwe aanpak voor de locatie van toekomstige kerncentrales en een andere over het ondersteunen van de sector en het aanmoedigen van privé-investeringen om geavanceerde nucleaire projecten uit te rollen. De voorstellen zijn bedoeld om “investeringen in de Britse nucleaire sector aan te trekken door ontwikkelaars in staat te stellen geschikte locaties te vinden in plaats van zich te concentreren op acht door de overheid aangewezen locaties”.

In de routekaart staat: “De komende jaren zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de kosten en de effectiviteit van nieuwe nucleaire technologie. Dit kan ertoe leiden dat we sommige van onze strategieën en beleidslijnen voor de lange termijn opnieuw moeten evalueren. Om met deze ontwikkelingen rekening te houden, zijn we daarom van plan om eind 2025 een ‘update’ van de routekaart te publiceren.”

“Kernenergie is het perfecte tegengif voor de energie-uitdagingen waar Groot-Brittannië voor staat – het is groen, goedkoper op de lange termijn en zal de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk voor de lange termijn garanderen”, zei premier Rishi Sunak. “Dit is de juiste langetermijnbeslissing en de volgende stap in ons streven naar kernenergie, die ons op koers zet om in 2050 op een weloverwogen en duurzame manier netto nul te bereiken. Dit zal onze toekomstige energiezekerheid waarborgen en de banen en vaardigheden creëren die we nodig hebben om het land op niveau te brengen en onze economie te laten groeien.”

Staatssecretaris voor Energiezekerheid en Net Zero Claire Coutinho voegde hieraan toe: “We doen de grootste investering in binnenlandse kernenergie in 70 jaar … Van grote gigawattprojecten tot kleine modulaire reactoren, de bredere nucleaire heropleving van het VK zal onze nucleaire capaciteit verviervoudigen tegen 2050 – en Groot-Brittannië van energie voorzien vanuit Groot-Brittannië.”

“De investeringen van de regering in kernenergie zullen ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk voorop blijft lopen bij de technologische ontwikkelingen,” zei minister voor Kernenergie Andrew Bowie. “Onze plannen zullen investeerders het vertrouwen geven om nieuwe Britse projecten te steunen, met een eenvoudiger proces voor het lokaliseren van nieuwe projecten en duidelijke steun voor bedrijven uit de privésector die innovatieve nieuwe technologieën ontwikkelen.”

Lees het volledige artikel op de website van World Nuclear News.