Een concept voor een nucleair aangedreven containerschip (Afbeelding: Core Power)

Scheepvaart rond 2050 emissievrij

In november 2022 investeerde KSOE 30 miljoen dollar in TerraPower. De reactor die gezamenlijk zal worden ontwikkeld, is gebaseerd op het ontwerp van TerraPower’s Molten Chloride Fast Reactor (MCFR). De technologie maakt gebruik van gesmolten chloridezout als reactorkoelmiddel waarom splijtstof is opgenomen, wat een zogenaamde snelle spectrumwerking mogelijk maakt die volgens het bedrijf de splijtingsreactie efficiënter maakt. Het werkt bij hogere temperaturen dan conventionele reactoren, genereert efficiënter elektriciteit en biedt ook mogelijkheden voor toepassingen met proceswarmte en warmteopslag. Een variant van de MCFR – bekend als de m-MSR – bedoeld voor gebruik op zee wordt ontwikkeld door TerraPower.

KSOE is van plan om in maart een R&D-team naar TerraPower te sturen om de samenwerking voort te zetten met alle gezamenlijke onderzoeksbedrijven op verschillende gebieden, waaronder mariene kerncentrales en nieuwe nucleaire toepassingen. Daarnaast is KSOE van plan om samen met het Internationaal Atoomagentschap en classificatiebureaus ABS en Lloyd’s Register een systeem op te zetten voor de toepassing van scheepsreactoren. De scheepvaart verbruikt jaarlijks zo’n 350 miljoen ton fossiele brandstof en is verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de totale wereldwijde koolstofuitstoot. In juli vorig jaar keurde de scheepvaartindustrie, via de Internationale Maritieme Organisatie, nieuwe doelstellingen goed voor de reductie van broeikasgasemissies, met als doel om in 2050 of daaromtrent een netto nuluitstoot te bereiken.

Mikal Bøe, president en CEO van Core Power, verwelkomde de betrokkenheid van KSOE bij het project: “Het toevoegen van hun expertise van wereldklasse in scheepsbouw en procestechniek en Core Power’s meer dan 60 aandeelhouders uit de maritieme en energie-industrie illustreert hoe er nu een breder begrip ontstaat dat er geen netto-nul is zonder kernenergie.” In het kader van het gezamenlijke ontwikkelingsproject zullen KSOE en Kepco E&C ontwerpen leveren voor toekomstige schepen en reactoren, terwijl Lloyd’s Register de regelvereisten voor veilige exploitatie en modellen voor naleving van de regelgeving zal beoordelen.