Tijdens de COP28 richten de evenementen van de IAEA zich in het Atoms4Climate-paviljoen op vier gebieden: energie, voedsel, oceanen en water. Koolstofarme kernenergie kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen, terwijl nucleaire technieken kunnen worden gebruikt om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren, de gezondheid van oceanen te monitoren en de toegang tot schoon water te verbeteren – allemaal gebieden die worden beïnvloed door klimaatverandering.

“Op COP28 zullen landen zich verenigen om een duidelijke, sterke boodschap af te geven: kernenergie maakt deel uit van de oplossing voor de klimaatcrisis,” zei Rafael Grossi, directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). De IAEA zal gastheer zijn en deelnemen aan ongeveer vijftig evenementen op Cop28 van 30 november tot 12 december 2023. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de oplossingen die nucleaire wetenschap en technologie kunnen bieden voor de beperking van, aanpassing aan en bewaking van de klimaatverandering.

Op COP28 zullen de Verenigde Staten ook de eerste internationale strategie uiteenzetten om kernfusie op de markt te brengen en de aanzet geven om de hoeveelheid geïnstalleerde kernenergiecapaciteit wereldwijd te verdrievoudigen tegen 2050. Ook zal in een verklaring de Wereldbank en andere internationale financiële instellingen worden opgeroepen om kernenergie op te nemen in hun leenbeleid.