Luchtfoto van het Urenco-complex in Almelo. Fotocredit: ©Urenco

Urenco is een bedrijf dat in Almelo verrijkt uranium produceert. Dit verrijkt uranium wordt gebruikt in kerncentrales om elektriciteit op te wekken. De nationale toezichthouder ANVS heeft Urenco vorig jaar al via een gedoogbeslissing toestemming gegeven om de nieuwe bergplaats te bouwen en in gebruik te nemen. Dat is gedaan omdat de plaats waar het radioactieve afval lag opgeslagen niet voldoende brandwerend was. “Wij hebben de bouw van de nieuwe bergplaats gedoogd zodat Urenco zo snel mogelijk aan alle veiligheidseisen kon voldoen”, aldus de ANVS in hun persverklaring. Urenco kon niet eerder een vergunning aanvragen voor de bergplaats omdat er nog een proces liep voor het vernieuwen en aanpassen van de huidige vergunning. Deze zogeheten revisievergunning is inmiddels door ons afgegeven op 7 juli 2023. Als er een definitieve vergunning voor de nieuwe bergplaats is afgegeven, dan worden ook de laatste aanpassingen op papier geregeld. Daarmee komt er formeel een einde aan de gedoogsituatie. Urenco heeft eerder al aangegeven dat het radioactieve afval door de hoge verrijkingsgraad nu niet kan worden afgevoerd naar de landelijke opslag van radioactief afval van COVRA. Urenco moet het materiaal eerst bewerken.