Luchtfoto van de bouwplaats waar de PALLAS-reactor wordt gebouwd. Fotocredit: NRG | PALLAS

380 funderingspalen

Er zijn 30 stukken van anderhalve meter brede sleuven gegraven, waarin beton werd gestort om de diepwanden te realiseren. De ringbalk werd rond het bovenste deel van de muren geplaatst om de muren met elkaar te verbinden.

Vervolgens is er gestart met activiteiten in de bouwkuip zelf zoals het verstevigen van de diepwanden met 162 geboorde stalen buizen met 15 ankerkoorden. De ankers zijn tussen de 48 en 64 meter lang en worden aan de grond gespannen door een mengsel van grout.

Om de diepte van 21 meter te bereiken, werd de bouwkuip uitgegraven – eerst door droge uitgraving, in de tweede fase is er onderwater uit gegraven. Er is zand gewonnen, klei en turf zijn afgevoerd naar het zanddepot. De bouwkuip is nog steeds gevuld met water tot aan het grondwaterniveau om de grondwaterdruk in evenwicht te houden.

Vandaag, op 17 juni, is het plaatsen van 380 funderingspalen tot een diepte van -47,0 NAP voltooid. De 33 meter lange palen zijn vanaf het ponton geboord, waarbij de paal met behulp van de paalreinigingsinrichting (PCD) nauwkeurig op de bodem is gepositioneerd. Voorafgaand aan de start van het boren zijn vijf kwaliteitstests uitgevoerd om vooraf bepaalde parameters voor het boren van de palen te verifiëren, zoals snelheid, koppel en stroomsnelheid van de grout.

In de volgende stap wordt de grindlaag op de bodem van de uitgegraven put aangebracht om een betonstort van goede kwaliteit mogelijk te maken. In een laatste stap wordt 48.000 m3 water uit de bouwput gepompt.

Tot nu toe zijn de werken voorspoedig verlopen en dankzij een succesvolle samenwerking tussen de teams van PALLAS, ICHOS (hoofdontwerper) en BESIX (aannemer voor de Pit & Foundation-fase).

Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen uit het Noord-Hollandse Petten. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen door de introductie van nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. NRG PALLAS heeft daarom het initiatief genomen tot de realisatie van de PALLAS-reactor in Petten. Dit initiatief wordt volledig gesteund door het kabinet