Kerncentrale Doel - fotocredit: © ENGIE Electrabel

Kerncentrale Doel – fotocredit: © ENGIE Electrabel

Twee kernreactoren zijn cruciaal om energiezekerheid te garanderen

De reactoren Doel-4 en Tihange-3 zouden in 2025 definitief worden gesloten, maar zullen nu in november 2026 na de nodige werkzaamheden opnieuw worden opgestart en nog 10 jaar in bedrijf blijven. De twee Generation II-centrales zijn de nieuwste van de zes Belgische reactoren – drie in Doel en drie in Tihange – en zijn in 1985 in bedrijf genomen. Beide zijn drukwaterreactoren van 1.038 MW die zijn geleverd door Framacec, een consortium van Framatome, ACEC en Cockerill. “De uitbreiding van deze twee kernreactoren is cruciaal om onze energiezekerheid te garanderen”, zei premier Alexander De Croo op een persconferentie. Hij zei dat de overeenkomst het land in staat zou stellen zijn “energiebestemming” opnieuw in handen te nemen.

Akkoord betekent ‘minder volatiele prijzen’

“België is goed beveiligd voor de komende winters. Vandaag zijn we een energie-exporteur en dat zal ook het geval zijn voor de komende winters. De beslissingscentra waren niet langer in België [en met het akkoord van vandaag,] krijgt ons land de controle terug over een zeer belangrijk element van zijn energievoorziening,” zei de Croo tegen televisiezender LN24. Minister van Energie Tinne Van Der Straeten zei dat het besluit “minder volatiele prijzen” op de elektriciteitsmarkt en “een grotere energieonafhankelijkheid” mogelijk maakt.

België had gepland om in 2025 volledig te stoppen met kernenergie, maar de inval van Rusland in Oekraïne dwong de regering haar plannen te herzien en meer gebruik te maken van aardgas. Een Belgische federale wet van 2003 verplichtte de geleidelijke stopzetting van alle nucleaire elektriciteitsopwekking in het land. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de drie oudste reactoren – Tihange-1, Doel-1 en Doel-2, die alle in 1974 in bedrijf werden genomen – nog 50 jaar tot 2025 operationeel blijven. Doel-4 en Tihange-3 zullen nu ook tot 2025 in bedrijf blijven. De andere centrale van het land, Tihange-2, die in 1983 in bedrijf is genomen, zal volgens de planning in 2023 definitief worden gesloten.

De regering wilde ook nagaan of een beperktere verlenging van de levensduur van Tihange-2 mogelijk was, maar Engie zei dat “technische en nucleaire veiligheidsbeperkingen” dit verhinderden. De regering en Engie onderhandelden al maanden over de voorwaarden van de verlenging, waartoe België in maart 2022 besloot om zijn energievoorziening te garanderen. In een in juli aangekondigde voorovereenkomst waren de Belgische staat en het energiebedrijf al overeengekomen een 50/50 joint venture op te richten voor het beheer van de twee verlengde reactoren.

Engie vroeg om ‘aantal voorwaarden’

Volgens persberichten in België heeft Engie om een aantal voorwaarden voor de levensduurverlenging gevraagd, waaronder een plafond voor de kosten van de verwerking van radioactief afval en verbruikte splijtstof. Engie is meerderheidsaandeelhouder en exploitant van de eenheden via haar Belgische dochteronderneming Electrabel, die zij voor 100% in handen heeft. De Belgische regering had op 18 maart haar beslissing aangekondigd om haar terugtrekking uit kernenergie tegen 2025 met 10 jaar uit te stellen. De zeven reactoren zouden tussen eind 2022 en 2025 gefaseerd worden stilgelegd en één ervan, Doel-3, werd eind september al gesloten.

Vóór de sluiting van Doel-3 zorgden de Belgische reactoren voor 50% van de Belgische elektriciteitsproductie, het zesde hoogste percentage ter wereld. België importeert 100% van zijn aardgas, waarvan ongeveer 43% afkomstig is van hoofdleverancier Noorwegen in 2021, volgens gegevens van de FOD Economie. Ongeveer 6,5% werd ingevoerd uit Rusland. De FOD Economie zei vorig jaar dat België waarschijnlijk geen gastekorten zal kennen, maar dat de beperking van de leveringen uit Rusland “een impact kan hebben op de marktprijzen.”