Cyberspace

“Digitale veiligheid is een steeds belangrijker thema voor de samenleving. Onze werkelijkheid is steeds verder verweven met cyberspace, en dat brengt veiligheidsuitdagingen met zich mee,” zegt Bibi van den Berg, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden “Voor kritieke infrastructuren geldt dit des te meer. Ik kijk ernaar uit om in de komende jaren met de ANVS mee te denken over de vraag welke invloed toezicht kan hebben op de uitdagingen op dit terrein in relatie tot nucleaire en stralingsveiligheid.”

Van den Berg staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Cybersecurity Governance bij het Institute of Security and Global Affairs. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op 3 thema’s:

  1. Cybersecurity governance
  2. Governance van veiligheid
  3. Regulatievan menselijk gedrag door het gebruik van technologieën (techno-regulering en nudging)

Foto: Bibi van den Berg ©Arenda Oomen

Raad van Advies

Van den Berg is ook voorzitter van de Nederlandse Academic Cyber Security Society (ACCSS) en lid van de Cyber Security Raad. Deze raad adviseert het kabinet over cybersecurity in Nederland. Daarnaast is Van den Berg lid van de ICT Adviesraad van het Centraal Bureau voor de Statistiek en voorzitter van de Adviesraad van ID&D. “Met haar kennis over cybersecurity vormt Bibi een waardevolle aanvulling op de expertise in onze Raad van Advies,” zegt ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis. “We hebben de Raad van Advies ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies in te kunnen winnen van onafhankelijke deskundigen. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met Bibi.” De leden van de Raad van Advies worden benoemd op persoonlijke titel en zijn expert op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving en openbaar bestuur. Leden Prof. dr. ir. Pieter van Gelder en Annemarie Zielstra hebben de raad verlaten, omdat hun benoemingstermijn eindigde. Bibi Van den Berg is de 1e opvolger. Later dit jaar benoemt de ANVS een 6e lid.