Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA bij de opening van het ministeriële gedeelte van de Internationale Conferentie over Nucleaire Veiligheid: Shaping the Future, in het hoofdkwartier van de IAEA in Wenen. (D. Calma/IAEA)

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt zowel uitdagingen als voordelen voor nucleaire veiligheid

Tijdens de gisteren gehouden openingszitting van de Internationale Conferentie over Nucleaire Veiligheid, een belangrijk evenement op het gebied van nucleaire veiligheid dat elke vier jaar plaatsvindt, gaven de covoorzitters een gezamenlijke verklaring uit waarin ze erkenden dat het toenemende gebruik van nucleaire wetenschap en technologie robuuste nucleaire veiligheidsmaatregelen vereist om nucleair materiaal en ander radioactief materiaal te verbeteren en te beschermen tegen diefstal en nucleaire faciliteiten tegen sabotage.

De gezamenlijke verklaring van Tim Watts, assistent-minister van Buitenlandse Zaken van Australië, en Sungat Yessimkhanov, vice-minister van Energie van Kazachstan, de covoorzitters van de conferentie, werd opgesteld na onderhandelingen met alle IAEA-lidstaten. Het benadrukt hoe opkomende en innovatieve technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), zowel uitdagingen als voordelen bieden voor nucleaire veiligheid.

In de gezamenlijke verklaring wordt opnieuw bevestigd dat nucleaire beveiligingsmaatregelen het vertrouwen van het publiek in het vreedzame gebruik van nucleaire toepassingen kunnen vergroten. De wereldwijde toepassing van nucleaire technologie blijft zich uitbreiden, van schone energie tot levensreddende ontwikkelingen zoals radiotherapie voor kankerpatiënten en zelfs de ontwikkeling van nieuwe gewasvariëteiten door middel van bestraling.

Nucleaire beveiliging is een nationale verantwoordelijkheid en omvat het voorkomen, opsporen en reageren op kwaadwillige handelingen met nucleair materiaal, radioactieve stoffen of de bijbehorende faciliteiten. Het toenemende wereldwijde gebruik van digitale technologieën betekent dat concrete waakzaamheid geboden is om computerbeveiligingsdreigingen, cyberaanvallen en alle potentiële kwetsbaarheden die digitale technologieën met zich meebrengen en meebrengen, nauwkeurig aan te pakken.

De gezamenlijke verklaring bevestigt de gemeenschappelijke doelen van nucleaire non-proliferatie, nucleaire ontwapening en vreedzaam gebruik van kernenergie en erkent dat nucleaire veiligheid bijdraagt aan internationale vrede en veiligheid.

Over de internationale conferentie over nucleaire veiligheid

Meer dan 2.000 deelnemers uit meer dan 130 IAEA-lidstaten en -organisaties komen bijeen voor de Internationale Conferentie over Nucleaire Veiligheid: Shaping the Future (ICONS2024). Deze volgt op eerdere nucleaire veiligheidsconferenties op hoog niveau van het IAEA in 2013, 2016 en 2020. Tijdens de conferentie komen onderwerpen aan bod als beleid, wet- en regelgeving voor nucleaire beveiliging, technologie en infrastructuur voor preventie, detectie en respons op het gebied van nucleaire beveiliging, capaciteitsopbouw voor nucleaire beveiliging en andere horizontale onderwerpen op het gebied van nucleaire beveiliging. Sinds de ICONS 2020-conferentie (februari 2020) heeft de IAEA haar werkzaamheden op het gebied van nucleaire beveiliging uitgebreid. In oktober 2023 is een opleidings- en demonstratiecentrum voor nucleaire beveiliging geopend en in dit eerste internationale opleidingscentrum voor nucleaire beveiliging hebben al 28 evenementen plaatsgevonden. Het Agentschap heeft steun verleend aan 22 grote openbare evenementen, waaronder de 28e Conferentie van de Partijen van de Verenigde Naties (COP) in Dubai in december 2023 en de Afrika Cup of Nations in Ivoorkust in januari 2024.

Lees het volledige artikel op de website van de IAEA.