iStockphoto – Dmitry Larichev

Nucleaire veiligheid en beveiliging blijven precair

In overeenstemming met de plannen van de ZNPP, waarover de IAEA eerder berichtte, begon de centrale vrijdagochtend met de overgang van eenheid 4 van warme naar koude stillegging, een proces dat vandaag om 7:30 uur was voltooid. De centrale besloot deze stap te zetten nadat de nabijgelegen stad Enerhodar – waar de meeste medewerkers van de centrale wonen – onlangs het winterse stookseizoen had beëindigd. “Ik verwelkom deze ontwikkeling, die al enige tijd door het Agentschap wordt aanbevolen, omdat het de algehele veiligheid van de faciliteit verbetert. Het Agentschap zal de operationele status van de kerncentrale in Zaporizja op de voet blijven volgen en technisch haalbare alternatieven bieden in een context van snelle veranderingen en uitdagingen”, zei Grossi.

De ZNPP stopte in september 2022 met het opwekken van elektriciteit voor het nationale elektriciteitsnet, maar heeft sinds oktober 2022 ten minste één van haar zes eenheden in warme werking gehouden om stadsverwarming en processtoom voor de verwerking van vloeibaar afval op de locatie te leveren. Nadat de centrale eerder dit jaar vier nieuw geïnstalleerde dieselstoomgeneratoren in werking had gesteld om stoom te produceren voor de verwerking van dergelijk afval, zoals aanbevolen door de IAEA, bleef reactoreenheid 4 in warme toestand, voornamelijk om Enerhodar warm te houden. De vijf andere reactoren stonden in koude stilstand en zijn nu samengevoegd met eenheid 4.

Als de reactor koud is stilgelegd en de warmteafvoer om wat voor reden dan ook wordt onderbroken, is er een extra reactiemarge van enkele dagen voordat de koeling van de splijtstof in de reactor in gevaar komt. De reactor heeft ook minder koelwater nodig dan bij een warme stillegging, een probleem dat nog groter is geworden na de vernietiging door de Russen van de stroomafwaarts gelegen Kakhovka-dam midden 2023. Hoewel de maatregel positief is voor de nucleaire veiligheid, blijft de situatie uiterst fragiel op een moment dat de grootste kerncentrale van Europa te maken heeft met ernstige gevaren, met verschillende drone-aanvallen die de afgelopen week gericht waren op de faciliteit.

“De beslissing om alle zes eenheden in koude stilstand te zetten is op zich positief, omdat het afkoelen van de reactor een extra buffer biedt in geval van een ongeluk. Maar het biedt geen oplossing voor het fundamentele probleem van de recente aanzienlijke verslechtering van de situatie in de centrale. Het lijdt geen twijfel dat de nucleaire veiligheid en beveiliging in deze belangrijke nucleaire faciliteit zeer precair blijft”, aldus Grossi.

De potentiële risico’s werden vanochtend opnieuw onderstreept, toen het team van IAEA-experts dat op de locatie was gestationeerd meldde dat ze in minder dan een half uur zestien rondes uitgaand artillerievuur hoorden – sommige op korte afstand, andere verder weg, maar nog steeds duidelijk hoorbaar. De Oekraïense nationale regelgevende instantie, de Oekraïense Staatsinspectie voor Nucleaire Regelgeving (SNRIU), heeft eerder regelgevende bevelen uitgevaardigd om de werking van alle zes eenheden van de ZNPP te beperken tot een koude stillegging.