De support voor kernenergie is wereldwijd toegenomen.

De Public Attitudes to Clean Energy (PACE) index wordt beschreven als “het grootste openbaar gemaakte internationale onderzoek ter wereld naar hoe mensen denken over kernenergie”. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van meer dan 20.000 respondenten uit 20 landen. “De PACE-index is opgezet om de steun en de tegenstanders voor schone energiebronnen te achterhalen, wat deze houding bepaalt en hoe instellingen beter kunnen inspelen op wat het publiek wil”, aldus Radiant Energy. Uit het onderzoek bleek dat in de 20 onderzochte landen 28% van de respondenten tegen het gebruik van kernenergie is, terwijl 46% er voorstander van is. Van de 20 onderzochte landen hebben er 17 netto steun voor het gebruik van kernenergie. In de twee dichtstbevolkte landen ter wereld, China en India, was de steun zelfs meer dan drie keer zo groot als de tegenstand.

Savanta ondervroeg 20.122 volwassenen uit 20 landen tussen 17 oktober en 14 november vorig jaar. De enquête werd online uitgevoerd. Tot de geselecteerde landen behoren alle G7- en BRICS-landen, de 14 landen in de wereld met de grootste nucleaire elektriciteitsopwekking in 2022, de Verenigde Arabische Emiraten, en vier landen zonder nucleaire elektriciteitsopwekking uit de hele wereld: Australië, Italië, Noorwegen en de Filippijnen. Vijfentachtig procent van de wereldbevolking die gebruik maakt van kernenergie was vertegenwoordigd in het onderzoek.

De voorkeur voor kernenergie bleek groter dan voor windenergie op land, biomassa uit bomen of gas met koolstofafvang en -opslag. Vijfentwintig procent van de ondervraagden zei dat hun land zich zou moeten richten op kernenergie, na alleen de voorkeur van 33% voor grootschalige zonneparken. Kernenergie wordt gezien als de meest betrouwbare thermische energiebron: 66% van de respondenten zegt dat kernenergie betrouwbaar is. Uit het onderzoek bleek dat mensen die kernenergie als betrouwbaar beschouwen meer dan vier keer zoveel steun hebben voor het gebruik ervan. Meer dan de helft (53%) van de respondenten denkt echter dat kernenergie een redelijke hoeveelheid of veel broeikasgassen uitstoot.

De kosten van kernenergie worden door meer mensen als lager gezien dan de kosten van wind- of zonne-energie in landen die het gebruik van kernenergie eerder hebben afgebouwd. In Duitsland, Japan, Zuid-Korea en Zweden – landen waar het gebruik van kernenergie politiek gezien het meest is uitgefaseerd – is kernenergie juist de meest positief beoordeelde technologie om de energierekening te verlagen.

Wereldwijd zegt 79% van de respondenten bezorgd te zijn over nucleaire veiligheid. Binnen deze groep is een meerderheid van 40% voorstander van het gebruik van kernenergie, terwijl 33% ertegen is. “Hoewel steun en tegenstanders een beeld geven van het publieke sentiment, zijn ze een slechte indicatie van hoe het publiek wil dat regeringen handelen,” merkte Radiant Energy op. “Binnen de groep respondenten die zeggen dat ze geneigd zijn tegen het gebruik van kernenergie te zijn, steunt 54% niettemin overheidsbeleid om bestaande kerncentrales in bedrijf te houden en 17% wil meer kerncentrales bouwen.”

In landen met kernenergie willen meer dan drie keer zoveel respondenten kernenergie blijven gebruiken dan dat ze het uitfaseren. In de vier landen zonder bestaande commerciële reactoren willen twee keer zoveel respondenten nieuwe kerncentrales bouwen in plaats van het gebruik ervan te verbieden.

“Dit afgelopen jaar kan wel eens een keerpunt zijn geweest voor de kernenergiesector”, zegt Richard Ollington, partner bij Radiant Energy. “De COP28 belofte om de wereldwijde nucleaire capaciteit te verdrievoudigen tegen 2050 komt tegemoet aan de overweldigende vraag van het publiek om nieuwe kerncentrales te bouwen. De nucleaire industrie, evenals de regeringen en banken die haar steunen, moeten zorgvuldig luisteren naar wat het publiek wil en beginnen meer te leveren dan het publiek verwacht.”

Mark Nelson, oprichter en CEO van Radiant Energy, voegt hieraan toe: “Regeringen die kernenergie vaarwel zeggen, worden nu geconfronteerd met een terugslag van hun stemgerechtigde burgers. Het is opvallend dat de vier landen met de grootste uitfasering van kernenergie nu landen zijn waar het publiek kernenergie overweldigend als goedkoop ziet, zelfs meer dan wind- en zonne-energie.”