Hinkley Point B – Fotocredit: ©EDF Energy

Aangevallen door meeuwen

Meer dan 20 jaar geleden bouwden arbeiders van de krachtcentrale een platform voor roofvogels aan de zijkant van het hoofdgebouw van de reactorhal. De vogels zijn beroemd om hun nesten op voor mensen moeilijk bereikbare, hoge plekken, wat betekent dat de zijkant van het reactorgebouw een geweldige plek voor ze is.

Helaas heeft geen van de valkenparen, die zich op het platform hadden gevestigd, succesvol jongen grootgebracht, tot afgelopen zomer. Deze zomer vestigde zich opnieuw een valkenpaar op Hinkley B en kreeg twee jongen. In de afgelopen weken hebben de jonge vogels verschillende keren geprobeerd hun vleugels uit te slaan. Een van de pogingen mislukte en een jong viel op een plek onder het platform waar het werd aangevallen door meeuwen die ook op de locatie leven.

Medewerkers van Apple Technical Solutions zagen hoe het drama zich ontvouwde en joegen de meeuwen weg. Ze haalden het jong terug en stuurden het naar de liefdadigheidsinstelling Secret World om de vogel te helpen herstellen. Vorige week liet de liefdadigheidsinstelling de vogel weer vrij in het wild. “Het was heel inspirerend om die video te zien,” zei Hannah. “Degenen onder ons op het station hebben het platform zo vaak gezien dat we een beetje vergeten dat het er is. Om te weten dat het dit jaar, voor het tweede jaar op rij, onderdak heeft geboden aan deze bedreigde vogels en een toevluchtsoord voor ze heeft gecreëerd om de nationale populatie verder te vergroten, is geweldig. Het was maar een kleinigheid om al die jaren geleden dat neststation neer te zetten, maar het heeft opnieuw vruchten afgeworpen en de biodiversiteit van het land versterkt.”