Europese samenwerking verbeteren

Het doel van ENSREG is om samenwerking tussen nucleaire toezichthouders in Europa te verbeteren. Om zo de veiligheid van nucleaire installaties te bevorderen en te zorgen voor veilig beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (brandstof voor kerncentrales). ENSREG organiseert bijvoorbeeld de zogenoemde ‘Topical Peer Review’. Dat is een intercollegiale toetsing, ditmaal over brandpreventie en brandbescherming bij nucleaire installaties.

©ANVS

Kennis delen

Binnen ENSREG-verband kunnen de leden relevante zaken bespreken, zoals de nucleaire veiligheidssituatie in Oekraïne, missies van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) aan de EU-lidstaten en het EU Small Modular Reactor-prepartnerschap, waarin wordt nagedacht over bijvoorbeeld de veiligheid van nieuwe kleine kernreactoren in Europa. Marco Brugmans: “Mijn vicevoorzitterschap begint in een tijd vol verandering. Na de coronapandemie heeft de oorlog in Oekraïne veel invloed op onze werkzaamheden. Vanuit de Europese gemeenschap volgen we de situatie nauwlettend en bieden we waar mogelijk hulp aan de Oekraïense nucleaire toezichthouder. De oorlog heeft daarnaast voor diverse landen in Europa een extra impuls gegeven aan de inzet op kernenergie, omdat naast vermindering van de CO2-uitstoot ook leveringszekerheid en strategische autonomie in de energievoorziening belangrijker is geworden. Vanuit dat perspectief is het van het grootste belang dat nucleaire toezichthouders neutraal en onafhankelijk hun taken blijven vervullen, om de nucleaire veiligheid te blijven borgen. Als vicevoorzitter van ENSREG ga ik graag verder een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat ENSREG doet.”

Foto: Marco Brugmans ©ANVS