Foto: Er zijn een aantal initiatieven om het aanbod van kobalt-60 te vergroten – fotocredit: Nordion – https://iiaglobal.com/news/

Sterilisatie met kobalt-60

Het radio-isotoop kobalt-60 dat in sommige kernreactoren wordt geproduceerd, wordt gebruikt om ongeveer 40 procent van de medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik wereldwijd te steriliseren. Deze hulpmiddelen omvatten zaken als spuiten, katheters, infuussets, chirurgische handschoenen en gaasjes die in een groot aantal toepassingen in de gezondheidszorg worden gebruikt. De kans is groot dat een patiënt die een operatie ondergaat, een wond wordt verzorgd of gewoon een bloedmonster wordt afgenomen, wordt behandeld met producten die zijn gesteriliseerd met kobalt-60 in een proces dat bekend staat als “bestraling” of “stralingsverwerking”. Andere belangrijke toepassingen van kobalt-60 zijn de niet-invasieve behandeling van kanker en hersentumoren, de verwerking van polymeren, de behandeling van levensmiddelen en milieutoepassingen.

De gezondheidszorg vertrouwt op kobalt-60 sinds de jaren zestig, toen de vraag naar sterilisatie begon te groeien. De technologie wordt nu wereldwijd toegepast door een internationaal netwerk van bestralingsinstallaties, ondersteund door een robuuste regelgevingsinfrastructuur. Hoewel er alternatieven voor de kobalt-60 technologie beschikbaar zijn voor sterilisatie, hebben deze alternatieven niet de capaciteit om aan de bestaande vraag te voldoen of de infrastructuur om een snelle groei mogelijk te maken om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Druk op het aanbod van vaccins heeft een achterstand gecreëerd.

De vraag naar sterilisatie en dus naar kobalt-60 groeit in een ongekend tempo als gevolg van een toenemende en vergrijzende bevolking, een betere toegang tot de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe apparaten waarvoor sterilisatie nodig is. Bij het typische groeipercentage van 6-8 procent per jaar zal de vraag naar sterilisatie de komende tien jaar verdubbelen. Sommige sectoren, zoals de biofarmaceutische industrie die overschakelt op systemen voor eenmalig gebruik, kennen een veel hogere groei met dubbele cijfers, hoewel zij slechts een klein deel van de huidige vraag naar sterilisatie vertegenwoordigen.

In de afgelopen jaren heeft de druk op het aanbod van vaccins de behoefte aan sterilisatie geconcentreerd en in sommige gevallen een achterstand gecreëerd. Tijdens de 20e internationale bijeenkomst over stralingsverwerking, die in november 2022 plaatsvond, werd de toenemende kloof tussen de wereldwijde sterilisatiecapaciteit en de vraag benadrukt als een belangrijke zorg van de gezondheidszorgindustrie.

Bijna alle kobalt-60 komt uit CANDU-reactoren

Kobalt-60 wordt geproduceerd in een klein aantal reactoren in Argentinië, Canada, China, India en Rusland. Dit kobalt-60 wordt tot stralingsbronnen verwerkt door enkele gespecialiseerde fabrikanten die de stralingsverwerkende industrie (sterilisatie) bedienen. Het meeste kobalt-60 dat in China en India en deels in Argentinië wordt geproduceerd, wordt alleen voor de plaatselijke markt gebruikt. Daarom wordt het meeste kobalt-60 van de rest van de wereld geleverd vanuit Canada en Rusland en wordt bijna al dit materiaal uitbesteed aan één Canadese bronproducent. Momenteel wordt bijna al het kobalt-60 ter wereld geproduceerd in CANDU-zwaarwaterreactoren onder druk en RBMK lichtwater grafietgemodereerde reactoren, waarvan er een beperkt aantal is. De grootste kans om de beschikbaarheid van kobalt-60 aanzienlijk te vergroten is dan ook de ontwikkeling van de productie in nieuwe reactortypes.

Er zijn ongeveer 440 commerciële reactoren in bedrijf, waarvan meer dan 300 drukwaterreactoren (PWR’s). Hierdoor zijn PWR’s het belangrijkste reactorplatform voor de toekomstige productie van kobalt-60 geworden. In februari 2020 kondigde Nordion, ’s werelds grootste producent van kobalt-60 stralingsbronnen voor sterilisatie, aan dat het een partnerschap aanging met Westinghouse voor de ontwikkeling van grootschalige productie van kobalt-60 in PWR’s en tijdens de IMRP20-bijeenkomst in november 2022 lichtte Westinghouse de stralingsverwerkende industrie in over de voortgang en het tijdschema van dit belangrijke initiatief.

De productie van kobalt-60 in kernreactoren blijft van cruciaal belang voor de gezondheidszorg en er worden stappen ondernomen om de productie te verhogen. Het aanbod van kobalt-60 begint toe te nemen, maar niet in het tempo van de stijgende vraag. De International Irradiation Association, die de stralingsverwerkende industrie vertegenwoordigt, steunt alle initiatieven die ertoe bijdragen dat aan de vraag naar sterilisatie van producten in de gezondheidszorg wordt voldaan en moedigt reactorexploitanten aan om met de industrie samen te werken aan de productie van kobalt-60.

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.