HFR pool – Fotocredit: ©NRG

Veilige inbedrijfname HFR

De HFR  in Petten produceert isotopen voor industriële en medische toepassingen, zoals voor kankerbehandelingen. Het bedrijf levert deze isotopen aan ziekenhuizen die dit gebruiken voor onderzoek en behandeling van patiënten. Om weer op te mogen starten, was naast een nieuwe vergunning ook vanuit ons toezicht toestemming nodig. Nuclear Research & consultancy Group (NRG) moest voor de opstart en het weer in bedrijf nemen bij ons een verzoek hiervoor indienen. Een onderbouwing waarom dit veilig kan, hoort daar bij. De ANVS heeft deze onderbouwing beoordeeld en concludeert dat het weer in bedrijf nemen veilig kan en heeft daarom ingestemd met het verzoek.

Waarom was de HFR uit bedrijf?

Op 16 januari 2022 is de HFR uitgezet voor een geplande korte onderhoudsstop. Het doel was om op 20 januari weer op te starten. Tijdens de voorbereidingen voor de opstart afgelopen januari is een lekkage geconstateerd, deze had geen gevolgen voor mens en milieu. De lekkage is verholpen door het afsluiten van de leiding. Voor een structurele oplossing moest een nieuwe watervoorziening gerealiseerd worden. Hiervoor moest NRG een vergunningswijziging aanvragen.

9 maart vergunning gekregen

Op 9 maart 2022 heeft NRG de vergunning van de ANVS ontvangen. Uit onze beoordeling bleek dat de wijziging van de watervoorziening veilig kan. De vergunning is meteen afgegeven, omdat de vergunningswijziging niet leidde tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Dezelfde activiteiten blijven toegestaan als al vergund. De vergunning trad ook meteen in werking, vanwege het belang van de leveringszekerheid van medische isotopen voor patiënten. Tot en met woensdag 20 april kan er een bezwaarschrift worden ingediend.

Toestemming na toezicht

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en het testen van de nieuwe watervoorziening hield de ANVS ook toezicht. Hier zijn geen bijzonderheden geconstateerd. En de watervoorziening is naar behoren geïnstalleerd. Er is door NRG ook onderzoek gedaan naar het leidingwerk om de oorzaak van de lekkage te achterhalen en te voorzien in de juiste structurele oplossing. Hieruit blijkt dat aantasting van de aluminiumleiding de oorzaak was van de lekkage. Het onderzoek laat ook zien dat er een aantal leidingen zijn waar een vergelijkbaar effect op kan treden, maar dat dit niet kan leiden tot een gevolg voor mens en milieu.

NRG heeft bij het verzoek om weer op te mogen starten moeten onderbouwen waarom dit veilig kan. De ANVS heeft deze onderbouwing beoordeeld en ingestemd met het heropstarten van de HFR. NRG is als vergunninghouder verplicht om zich aan alle veiligheidsvoorschriften te houden en bij ons een melding te doen als er een ongewone gebeurtenis plaatsvindt.