iStockphoto ©Panksvatouny

Bij het ontmantelen van kerncentrales zijn metalen in 3 hoofdcategorieën op te delen:

  • Een groot deel van het metaal in een kerncentrale is vrij van radioactiviteit. Dat wordt verwerkt via een conventioneel recyclageproces.
  • Ander metaal is te besmet om te worden verwerkt of gerecycleerd. Het wordt gecategoriseerd als kernafval en naar NIRAS gestuurd, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen.
  • Het derde en laatste deel – dat aanzienlijke volumes vertegenwoordigt – heeft een beperkt niveau van radioactiviteit, waardoor het kan worden gerecycleerd binnen een speciale infrastructuur, zoals SMELD (State-of-the-art MEtal MElting Limiting waste during D&D).

Concreet bestaat het project uit twee delen. Ten eerste fundamenteel onderzoek door SCK CEN in Mol, in samenwerking met het Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) in Luik.

Met behulp van een laboratoriumfusieoven kan binnen dit deel onderzoek worden verricht naar de bewegingen van bepaalde radio-isotopen tijdens het fusieproces en het bepalen van parameters/methoden om de bewegingen van deze isotopen te controleren.

Het project omvat daarnaast haalbaarheidsstudies, industrieel onderzoek en fusie-infrastructuur, en zelfs grootschaliger onderzoek met één of meer industriële partners, te selecteren door SCK CEN.