Beeld: ©ANVS

Veiligheid medewerkers controleren

Op bepaalde plekken in Nederland werken medewerkers met ioniserende straling, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. De werkgevers daar moeten controleren aan hoeveel straling medewerkers worden blootgesteld. Dit meten ze vaak met een dosimeter. Werkgevers mogen dosimeters alleen afnemen van een dienst die door de ANVS is erkend.

SCK CEN voldoet aan eisen

Op 25 maart 2024 vroeg SCK CEN een nieuwe erkenning als dosimetrische dienst aan. Onze vergunningverleners hebben toen gecontroleerd of deze aanvraag voldeed aan de eisen. Omdat dat zo was, heeft de ANVS het besluit genomen om de erkenning van SCK CEN te vernieuwen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld genoeg mensen in dienst met goede kennis en ervaring.