Van links naar rechts: Ursula von der Leyen, Markus Söder en Sibylle Günter. Fotocredit: MPI for Plasma Physics, Nila Thiel

Investeringszekerheid is voor de industrie

Minister-president Söder zei tegen mediavertegenwoordigers: “Kernfusie is de kans op schone, veilige en CO2-neutrale energie voor de hele mensheid. Met ons Beierse masterplan voor kernfusie, dat 100 miljoen euro aan financiering omvat, volgen we resoluut dit pad van de toekomst en hebben we het duidelijke doel om een fusiereactor in Beieren te hebben. Met het Max Planck Instituut voor Plasmafysica in Garching hebben we een locatie van wereldfaam. We hebben nu een duidelijk wettelijk kader nodig van de EU, een Europese fusiealliantie met sterke steun en netwerken van alle spelers op het continent.”

EU-Commissievoorzitter Von der Leyen benadrukte: “We moeten een speciaal regelgevend kader creëren voor kernfusie. We moeten een duidelijk politiek signaal afgeven dat er ook investeringszekerheid is voor privékapitaal. Het feit dat de publieke sector een zeer duidelijke toezegging heeft gedaan om hier jaren en decennia aan de bal te blijven, betekent dat er investeringszekerheid is voor de industrie. En we moeten het ecosysteem dat hier in Garching zo voorbeeldig is opgebouwd, namelijk dat alle componenten, dat iedereen die kan bijdragen aan de ontwikkeling van kernfusie, hier ideale vestigingsvoorwaarden vindt, versterken en uitbreiden. Ik pak de bal van een fusiealliantie graag op. Laten we eraan werken en als we het tot stand hebben gebracht, laten we het dan hier in Garching vieren.”

IPP-directeur Sibylle Günter: “Ik ben erg blij dat we het hier over een alliantie hebben. We hebben onlangs de steun gekregen van de deelstaat Beieren: deze maand begint de deskundigencommissie met haar werk als onderdeel van de kernfusiemissie. En ik ben ook blij, mevrouw de voorzitter van de Commissie, dat u deze dialoog met ons wilt voortzetten – vooral over het belangrijke Europese onderwerp van het regelgevingskader, maar ook over het bevorderen van de Europese locatie voor een kerncentrale.”

De Beierse staatsministers van Wetenschap en Economische Zaken, Markus Blume en Hubert Aiwanger, namen deel aan de uitwisseling. Andere deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van de startende fusiebedrijven Gauss Fusion, Marvel Fusion en Proxima Fusion en Prof. Dr. Robert Schlögl, voorzitter van de Beierse deskundigencommissie “Mission Kernfusion” en voorzitter van de Alexander von Humboldt Stichting.