Flamanville-3 ©EDF Energy

Flamanville 3 ©EDF Energy

Flamanville 3 EPR is technisch gereed is om in bedrijf te worden genomen

De ASN zei dat de raadpleging zal lopen van 27 maart tot 17 april en dat dit het raadplegingsproces afrondt met betrekking tot het autoriseren van de ingebruikname van de reactor. Een en ander volgt op de raadplegingen in de zomer van 2023 en van 15 januari tot februari van dit jaar. De ASN verklaarde dat ze rekening zou houden met de opmerkingen die tijdens de nieuwe raadpleging werden gemaakt bij het afronden van haar beslissing, waarbij ze opmerkte dat de vergunning nodig is om brandstof in de reactor te kunnen laden.

In reactie op de aankondiging van de ASN-consultatie zei EDF dat dankzij het werk van haar teams die “de laatste tests en technische instructies uitvoeren om ervoor te zorgen dat de installatie volledig operationeel is en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, de Flamanville 3 EPR technisch klaar is om in bedrijf te worden gesteld”. Het bedrijf voegde eraan toe dat na de raadpleging “de ASN in staat zal zijn om de inbedrijfstelling van de centrale toe te staan, zodat de eerste splijtstof kan worden geladen, gevolgd door opstartactiviteiten. De aansluiting op het nationale elektriciteitsnet is gepland voor de zomer van 2024”.

De ASN zei dat ze de methodes zou specificeren om rekening te houden met de feedback van de werking van andere reactoren van het EPR-type in de wereld. De eerste EPR-eenheden kwamen online in Taishan in China, waar eenheid 1 in 2018 de eerste EPR werd die commercieel in bedrijf kwam, gevolgd door Taishan 2 in september 2019. In Europa werd Olkiluoto 3 in Finland in 2023 commercieel in bedrijf genomen en zijn er twee eenheden in aanbouw bij Hinkley Point C in het VK. In december 2007 begon de bouw van de eenheid van 1650 MWe op de site van Flamanville in Normandië, waar sinds 1986 en 1987 twee reactoren in bedrijf zijn. De koepel van het reactorgebouw werd in juli 2013 geplaatst en het reactorvat werd in januari 2014 geïnstalleerd. Oorspronkelijk werd verwacht dat de reactor in 2013 commercieel in bedrijf zou worden genomen.