Zweden gebruikt momenteel jaarlijks 2,4 miljoen pond U3O8 in zijn drie kerncentrales en heeft toegezegd twee extra kernreactoren te bouwen voor 2035. Foto: Forsmark nuclear power plant – Credit: Vattenfall

Kwart van de bekende uraniumvoorraden in Europa te vinden is Zweeds gesteente.

Op 16 mei 2018 keurde het Zweedse parlement een amendement op de milieuwetgeving goed dat uraniumexploratie en -winning in het land verbiedt. Vanaf 1 augustus van dat jaar zijn er geen vergunningen voor uraniumexploratie of mijnbouw meer afgegeven voor dergelijke aanvragen die vanaf die datum zijn ingediend. Er is momenteel geen uraniumwinning in Zweden, dat zes kernreactoren heeft die ongeveer een derde van zijn elektriciteit leveren. Zweden importeert het grootste deel van zijn splijtstof, inclusief alle verrijkingsdiensten.Het onderzoek – dat wordt uitgevoerd door het ministerie van Klimaat en Ondernemingen – zal bepalen welke regelwijzigingen nodig zijn om de voorwaarden voor uraniumwinning mogelijk te maken en te verduidelijken. Daarnaast zal worden geanalyseerd of de eis voor de ontvankelijkheidstoets van de overheid moet worden beperkt tot uraniumwinning, alleen wanneer het een nucleaire activiteit is.

Het ministerie zei dat het doel van het onderzoek is “om een verbod op te heffen dat niet nodig is”. “De winning van uranium moet op dezelfde manier worden behandeld als de winning van andere metalen, waarbij de milieubeoordeling bepaalt onder welke voorwaarden het kan worden toegestaan,” merkte het op. “Uranium komt vaak voor samen met andere metalen en moet vandaag gesorteerd en behandeld worden als afval.””Als de Europese Unie het eerste klimaatneutrale continent wil worden, moet de toegang tot duurzame metalen en mineralen worden verzekerd,” zei Pourmokhtari. “We moeten het uranium dat we hebben gebruiken, in plaats van het te sorteren en als afval te beschouwen, zoals nu het geval is – als gevolg van het huidige verbod op de winning van uranium.

“Het ministerie van Klimaat en Ondernemingen merkte op dat meer dan een kwart van de bekende uraniumvoorraden in Europa te vinden is in het Zweedse gesteente. “Op dit moment is het niet mogelijk om een exploratievergunning, een verwerkingsconcessie of een milieuvergunning voor uranium te verlenen. Uraniumwinning moet in de toekomst worden getoetst aan de relevante milieuwetgeving, wat betekent dat het huidige verbod op uraniumwinning moet worden opgeheven.”

Zweedse project is op één na grootste onontwikkelde uraniumvoorraad ter wereld

In 2019 diende Aura Energy een claim in tegen de Zweedse overheid voor compensatie voor het financiële verlies als gevolg van het verbod op uraniumexploratie en -winning, dat het jaar daarvoor werd ingevoerd. Het bedrijf was van plan om uranium te winnen als bijproduct van zijn 100% eigendom zijnde Häggån polymetaalproject in Zweden. Häggån, voorheen bekend als Storsjon, ligt in de gemeente Berg in de provincie Jämtland en maakt deel uit van een groot uraniumveld in Midden-Zweden. Volgens cijfers die medio 2012 zijn gepubliceerd, worden de voorraden in Häggån geschat op 800 miljoen pond U3O8 (307.718 tU), waardoor het Zweedse project de op één na grootste onontwikkelde uraniumvoorraad ter wereld is, aldus Aura. Het uranium komt voor met molybdeen, vanadium en zink in zwarte leisteen en Aura heeft opbrengsten tot 85% uranium gerapporteerd uit bioheap leaching tests.

Aura verwelkomt het vooruitzicht dat het verbod op uraniumwinning nu wordt opgeheven en zegt dat Häggån het potentieel heeft om te voorzien in een aanzienlijk deel van de Zweedse behoefte aan nucleaire brandstof. “Deze aankondiging is een logische stap van de Zweedse regering om de winning van uranium in eigen land toe te staan om in de eigen behoeften en die van anderen te voorzien,” aldus Andrew Grove, CEO van Aura Energy. “Het is het begin van een proces waarvan ik hoop dat het zal resulteren in nieuwe wetgeving die het niet alleen legaal mogelijk maakt om uranium te ontginnen, maar ook voorziet in een voorspelbaar vergunningsproces voor uraniumontginning naast de ontginning van andere metalen.

Het resultaat van het onderzoek moet uiterlijk 15 mei bekend zijn, waarna de regering ervoor kan kiezen om verder te gaan met een wetsvoorstel aan het parlement om het verbod op uraniumwinning op te heffen.

Lees het complete artikel op de website van World Nuclear News.