Natuurlijke radioactiviteit bij gaswinning

In de diepe ondergrond zitten van nature radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van lng en slaan onder andere neer in de installatie van Gate Terminal B.V., bijvoorbeeld in pompen.

De concentratie deze stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Vanwege de grote hoeveelheid lng die Gate Terminal B.V. verwerkt, kunnen door ophoping de aanwezige radioactieve stoffen boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning.

Om deze vergunning te krijgen, heeft Gate Terminal B.V. maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. Met de vergunning geeft ANVS toestemming aan Gate Terminal om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van stoffen die in de installatie zijn achtergebleven.

Daarnaast moet Gate Terminal de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan wettelijke eisen voldoet. De radioactieve afvalstoffen moeten ze binnen 2 jaar afvoeren naar een afvalverwerker die deze mag ontvangen.

Verder kunnen onderdelen en instrumenten besmet raken met radioactieve stoffen. Deze mogen ze maximaal 4 jaar opbergen tot ze gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, of tot de radioactiviteit voldoende vervallen is.

Van 8 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op de website van de ANVS is de vergunning terug te lezen en vindt u de handelswijze wanneer u beroep wilt indienen. Beroep indienen kan nog tot 5 januari 2024.