Het RID met de koepel van de HOR. Fotocredit: ©RID – TU Delft

Ingebruikname van de koude neutronenbron

Het INSARR-team (Integrated Safety Assessment for Research Reactors) sloot op 18 april een follow-upmissie naar de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) in Nederland af om de mate van uitvoering van de eerdere aanbevelingen te beoordelen. De vierdaagse missie werd uitgevoerd op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Nederlandse toezichthouder, en werd georganiseerd door de RID van de Technische Universiteit Delft. Eerder deze maand sloot de 3-megawatt onderzoeksreactor een zes maanden durende stillegging af voor de installatie van een koude neutronenbron, die neutronen met zeer lage energie gebruikt om materialen met grote afmetingen te bestuderen. Sindsdien is de reactor weer in bedrijf om de ingebruikname van de koude neutronenbron te voltooien.

Het missieteam bestond uit twee deskundigen uit Argentinië en India en een IAEA-ambtenaar. Ze bezochten de reactor en de bijbehorende faciliteiten en observeerden de hervatte activiteiten, bestudeerden documenten en hielden technische besprekingen met het management en het operationele personeel van de reactor. “Het RID heeft de meeste aanbevelingen uit de evaluatie van 2021 opgevolgd en de veiligheid aanzienlijk verbeterd”, aldus Kaichao Sun, teamleider van de missie en Nuclear Safety Officer bij de IAEA. “Er blijven inspanningen nodig om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen tijdens de lopende ingebruiknemingstests, na de recente ingrijpende wijzigingen bij de HOR.”

Het team oordeelde dat het RID de organisatorische effectiviteit en operationele programma’s heeft versterkt door:

–          Afronding van een analyse voor RID organisatorische herstructureringsopties en verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden;

–          Herziening van operationele limieten en voorwaarden, met een duidelijk onderscheid tussen veiligheidslimieten en instellingen van het veiligheidssysteem;

–          Ontwikkeling van een vermogensbeheerdatabase voor de operationele programma’s en technische wijzigingen van de HOR; en

–          Verbetering van de paraatheid in noodsituaties door het houden van oefeningen.

De bevindingen van de missie geven aan dat er behoefte is aan voortdurende verbeteringen van de veiligheid op gebieden die verband houden met:

–          Herbeoordeling en ontwikkeling van een specifieke reeks operationele limieten en voorwaarden in verband met de inbedrijfstellingsfasen van het testen van de nieuwe installatie van de koude neutronenbron; en

–          Herziening van de systemen voor gebiedsclassificatie en zonering voor stralingsbescherming, rekening houdend met de laboratoria op de reactorlocatie.

“Deze INSARR-vervolgmissie heeft het veiligheidsbewustzijn effectief verbeterd. Vooral de uitgebreide en gedetailleerde discussies over de veiligheidsbeoordeling gaven ons nieuwe inzichten over dit onderwerp,” zei Camiel Kaaijk, hoofd van de afdeling Reactorontwikkeling.

 

De kern van de HOR in Delft. Fotocredit: ©RID – TU Delft

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR)

De HOR wordt voornamelijk gebruikt voor neutronenfysica, de productie van medische radio-isotopen, neutronenactiveringsanalyse, materiaalbestraling en onderwijs en training. De reactor is in 1963 in bedrijf genomen en heeft sindsdien verschillende aanpassingen ondergaan, waaronder de conversie van laagverrijkt uranium in 2005 en het opknappen van de nucleaire instrumentatie en controlesystemen in 2010. In december 2021 werd de HOR weer in bedrijf genomen na een meer dan twee jaar durende stillegging voor het modificatieprogramma van de systemen en componenten, waaronder koelcircuits en de insluitingskoepel. In oktober 2023 werd de HOR opnieuw stilgelegd om de installatie van de koude neutronenbron af te ronden en in april 2024 ging hij in bedrijf.

In 2021 breidden de IAEA en het RID hun samenwerking op het gebied van neutronenactiveringsanalyse uit naar methodologieën op basis van neutronenbundels – een belangrijke techniek in materiaalonderzoek, biologie en geneeskunde. Het RID werd in 2010 voor het eerst aangewezen als IAEA-samenwerkingscentrum en ondersteunt sindsdien de activiteiten van de IAEA op het gebied van neutronenactiveringsanalyse.

INSARR-missies

INSARR-missies zijn een IAEA-peer review dienst, uitgevoerd op verzoek van een lidstaat, om de veiligheid van onderzoeksreactoren te beoordelen en evalueren op basis van IAEA-veiligheidsnormen. Vervolgmissies zijn standaardonderdelen van het INSARR-programma en worden doorgaans binnen twee jaar na de eerste missie uitgevoerd. Meer informatie over INSARR-missies is te vinden op de IAEA-website. De IAEA-veiligheidsnormen bieden een robuust kader van fundamentele principes, eisen en richtlijnen om de veiligheid te waarborgen. Ze weerspiegelen een internationale consensus en dienen als wereldwijde referentie voor de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.