Fotocredit: ©ANVS

Waarom komen inspecteurs naar Nederland?

Veel van de wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming komt vanuit Europese richtlijnen en internationale verdragen. Nederland werkt daarom Europees en internationaal samen. De ANVS vindt dit belangrijk als vergunningverlener en toezichthouder op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS coördineert ook internationale inspecties, zoals deze van de Europese Commissie (EC). Belangrijk en leerzaam. Er wordt namelijk gekeken of Nederland zich houdt aan de richtlijnen vanuit de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Het is de derde keer dat de EC in Nederland een inspectie doet. In 2008 en in 2017 vond er ook een inspectie plaats. In 2017 is nog geconcludeerd dat Nederland voldoet aan alle Europese regelgeving.

Onderwerp van de inspectie

Tijdens dit inspectiebezoek gaat het specifiek om artikel 35 van de Euratom-richtlijn. Hierin wordt geregeld dat elke Europese lidstaat de juiste voorzieningen heeft om radioactiviteit 24 uur per dag te monitoren. Het gaat dan om metingen in de lucht, het water of de bodem. Een belangrijk aspect om de veiligheid van mens en milieu te bewaken. Door bijvoorbeeld de bodem te controleren wordt namelijk voorkomen dat er radioactieve stoffen zijn die in ons voedsel zouden kunnen komen. Het gaat bij deze inspectie niet alleen om de manier van meten, maar ook om de kwaliteit van de metingen, hoe monsters worden bewaard, of de administratie op orde is en of alle verschillende radioactieve stoffen wel worden gemeten.

Maar hoe zit het dan met de metingen?

In Nederland zijn er zo’n 170 meetstations. Deze staan zo verspreid over Nederland dat dit een goed beeld geeft van alle regio’s. De stations zijn 24 uur per dag actief. Het RIVM beheert het meetnet in Nederland en is daarom ook betrokken bij deze inspectie. Net als de EPZ, de vergunninghouder van Kerncentrale Borssele en de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) die onder meer een vergunning heeft voor de Hoge Flux Reactor in Petten. Rondom nucleaire installaties vinden namelijk ook continu metingen plaats. Het inspectiebezoek gaat vooral over de metingen bij de Kerncentrale Borssele en in de omgeving van daarvan. Daar zijn de inspecteurs ruim twee dagen bezig. De laatste dag worden de laboratoria en de meetsystemen, die speciaal voor ongevallen bedoeld zijn, bij RIVM in Bilthoven bezocht. EPZ, NRG, RIVM en de ANVS zullen aan de inspecteurs van de Europese Commissie de nodige (technische) toelichtingen geven.

Voor het uitvoeren van de metingen, in het milieu door het RIVM, is de ANVS opdrachtgever. RIVM brengt hierover jaarlijks een rapport uit. Daarnaast houdt de ANVS, ondersteund door RIVM toezicht op de metingen die door EPZ en NRG worden uitgevoerd.

Resultaten

Nederland kan over een half jaar het rapport verwachten. Deze zal net als de vorige gepubliceerd worden. Als er aandachtspunten zijn op ons terrein als vergunningverlener en toezichthouder, zal de ANVS uiteraard zorgen voor verbetering.