Zeven organisaties

De IAEA heeft in samenwerking met wereldwijde deskundigen van zeven invloedrijke kankerzorgorganisaties het document opgesteld waarin wordt opgeroepen tot verbeteringen in de wereldwijde infrastructuur voor medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde om de resultaten voor alle longkankerpatiënten in de wereld in gelijke mate te verbeteren en de kloof in de zorg voor longkankerpatiënten te dichten. IMAGINE, de IAEA Medical Imaging and Nuclear Medicine Global Resources Database, maakt melding van grote ongelijkheden in de relevante diagnostische capaciteiten van landen. Zo bedient één computertomograaf (CT-scanner) gemiddeld 25.000 mensen in landen met een hoog inkomen tegenover 1,7 miljoen mensen in landen met een laag inkomen. Bovendien moet de diagnose worden gekoppeld aan de beschikbaarheid van behandelingen zodra de kanker is vastgesteld. Behandelingsdiensten voor kanker zijn over het algemeen beschikbaar in meer dan 90% van de landen met een hoog inkomen, maar in minder dan 30% van de landen met een laag inkomen. Medische beeldvorming, radiologie en nucleaire geneeskunde spelen een onmisbare rol bij de behandeling van longkanker. Medische beeldvorming verwijst naar verschillende technologieën die worden gebruikt om het menselijk lichaam te bestuderen met het oog op de diagnose, bewaking of behandeling van medische aandoeningen. Bij nucleaire geneeskunde worden kleine en veilige hoeveelheden radiofarmaceutica in het lichaam gebracht voor diagnose en, voor sommige patiënten, behandeling.

iStock 585769038

Strategische dialoog

Door gegevens en onderzoek over het gehele mondiale longkankerlandschap samen te brengen, laat de studie hiaten zien in zowel de diagnostiek als de therapieën wereldwijd. De studie toont aan dat een verschuiving naar de diagnose van longkanker in een vroeger stadium essentieel is voor een goede behandeling van longkankerpatiënten en kan leiden tot levensverlengende ingrepen en levensverlengende palliatieve maatregelen. “Longkanker in een vroeg stadium kan worden behandeld, maar de meeste patiënten, vooral in lage- en middeninkomenslanden waar er een gebrek is aan toegang tot zowel diagnostiek als therapieën, komen pas voor een diagnose als ze al in een vergevorderd stadium zijn”, aldus Miriam Mikhail, diagnostisch radioloog bij de IAEA en een van de auteurs van het artikel. In de mondiale volksgezondheidsstrategieën voor longkanker lag de nadruk op het wegnemen van bekende oorzaken, zoals tabak, radon en asbest. Mikhail zei dat een gelijktijdige nadruk op vroegtijdige diagnose zou kunnen leiden tot levensverlengende interventies en levensverlengende palliatieve maatregelen, met inbegrip van een doeltreffende CT-screening met lage dosis van personen met een hoog risico op longkanker. “Verbeterde resultaten voor de bevolking zijn haalbaar,” zei ze. “Met dit document hopen we een strategische dialoog op hoog niveau op gang te brengen over hoe de verbetering van de infrastructuur voor medische beeldvorming een belangrijk puzzelstuk is in de strijd tegen longkanker.”

Wereldwijd onderzoek

Longkanker alleen al vertegenwoordigt 11,6% van alle nieuwe kankergevallen en 18,4% van alle sterfgevallen door kanker wereldwijd. Gelet op het humanitaire effect van longkanker, waarbij mensen vroegtijdig sterven en onevenredig lijden, alsmede de sociaaleconomische gevolgen hiervan – met name in landen met lage en middeninkomens waar vroegtijdige opsporing en behandeling vaak beperkt zijn – hebben de auteurs getracht een synthese te maken van de wijze waarop wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat een passende behandelingskeuze op basis van passende beeldvorming uiteindelijk leidt tot meetbaar betere resultaten voor de patiënten en het land, op middellange en lange termijn.

IAEA-deskundigen werkten samen met collega’s van het Abramson Cancer Center van de University of Pennsylvania, het University Hospital Zürich, de European Society for Medical Oncology, de European Association of Nuclear Medicine, het Tata Memorial Centre, het Memorial Sloan Kettering Cancer Center en het MD Anderson Cancer Center om de studie te ontwikkelen.