Ondertekening MOU NRG | PALLAS en Tractebel – Fotocredit: NRG

Goede aanvulling van competenties in consultancy en projectmanagement

Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking van belang is om een dergelijk ambitieus project te realiseren. Tractebel heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van nucleaire engineering. Onze competenties in consultancy en projectmanagement vullen elkaar goed aan. Van de eerste haalbaarheidsstudie tot contractmanagement en inbedrijfname beschikken Tractebel en NRG|PALLAS over alle expertise om het ambitieuze plan van de Nederlandse regering te helpen verwezenlijken.”

Denis Dumont, Chief Officer Global Nuclear, Tractebel: “Het bundelen van de krachten met twee grote nucleaire spelers geeft ons bedrijf de mogelijkheid om verder bij te dragen aan nucleaire nieuwbouwinitiatieven in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat de bundeling van onze multidisciplinaire expertise met de vaardigheden en uitgebreide lokale marktkennis van NRG|PALLAS essentieel is voor een succesvolle oplevering van nieuwe nucleaire projecten in Nederland.”Tractebel en NRG|PALLAS werken samen met als doel het leveren van engineeringdiensten, voor de realisatie van grote kerncentrales in Nederland.

In 2022 kondigde de Nederlandse regering aan de bouw van twee grote kerncentrales in Borssele mogelijk te maken, die in 2035 operationeel moeten zijn. Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en internationale spelers hun eerste voorbereidingen treffen voor deze inspanning, is er behoefte aan brede, diepe en lokale nucleaire expertise – om de Nederlandse ambities te doen slagen.