Doorsnede van een Power Barge – Afbeelding: ©Seaborg

Snelle, goedkope en herhaalbare herbestemming van 2.400 koolstofintensieve kolencentrales

Het Repowering Coal-programma van TerraPraxis werd gelanceerd op de COP26 in Glasgow in november 2021. In samenwerking met Microsoft, het Massachusetts Institute of Technology, Bryden Wood, Schneider Electric en anderen is Repowering Coal een programma gericht op de integratie van schone warmtebronnen met de bestaande infrastructuur in kolengestookte elektriciteitscentrales. Het initiatief beoogt de ontwikkeling van een gestandaardiseerd bouwsysteem en projectuitvoeringsmodel voor de snelle, goedkope en herhaalbare herbestemming van 2.400 koolstofintensieve kolencentrales (met een gezamenlijke capaciteit van 2 TWe) tot emissievrije warmte (geavanceerde kernsplijting, fusie en geothermie) tegen 2050.

Modulaire CMSR-stroomschepen

TerraPraxis en Seaborg zijn overeengekomen de CMSR van Seaborg te beoordelen als potentiële warmtebron. De bedrijven merken op dat veel kolencentrales dicht bij industriële waterlopen of oceanen liggen, waardoor de drijvende centrale van Seaborg direct toegang heeft tot de locatie. Seaborg ontwerpt modulaire CMSR-stroomschepen met 2 tot 8 CMSR’s van 100 MW, met een levensduur van 24 jaar. In plaats van vaste splijtstofstaven die voortdurend moeten worden gekoeld, wordt de splijtstof van de CMSR gemengd in een vloeibaar zout dat ook als koelmiddel fungeert. In geval van nood stopt de kettingreactie automatisch en stolt het zout. Het tijdschema voor Seaborg, dat in 2014 werd opgericht, is dat er in 2024 commerciële prototypes worden gebouwd en dat de commerciële productie van de Power Barges vanaf 2026 begint. “Seaborg wil deelnemen aan TerraPraxis’ Repowering Coal en ingenieursdiensten in natura leveren om samen met TerraPraxis de technisch-economische haalbaarheid van de integratie van de Seaborg-CMSR in bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales grondiger te onderzoeken”, aldus Jonas Stampe, Chief Business Officer bij Seaborg. “We zitten sterk op één lijn met TerraPraxis in hun doelstelling om de snelle vervanging van 2-Terawatt wereldwijde kolencapaciteit tegen 2050 mogelijk te maken.”

15 miljard ton CO2 per jaar

TerraPraxis Chief Technology Officer Chirayu Batra: “Het vervangen van kolenbranders in kolengestookte centrales door emissievrije warmtebronnen zou resulteren in de eliminatie van 40% van de uitstoot bij de opwekking van energie ofwel ongeveer 15 miljard ton CO2 per jaar. Repowering Coal is een effectieve manier om een inclusieve, duurzame en emissievrije energietransitie te versnellen. We zijn blij om met Seaborg samen te werken om ons te helpen de innovaties te onderzoeken die nodig zijn om dit te realiseren.” In november selecteerde TerraPraxis de Integral Molten Salt Reactor van Terrestrial Energy als de eerste kandidaat-leverancier van warmtebronnen voor het Repowering Coal-programma.