Artist impression van een NuScale kerncentrale – credit: © NuScale

Kernenergie moet voor 25 procent in elektriciteitsbehoefte voorzien

De noodzaak van versnelde regelingen is een van de 129 aanbevelingen van de voormalige minister van Energie Chris Skidmore in zijn door de regering bevolen netto nul-evaluatie, getiteld Mission Zero. Het rapport roept op tot een “duidelijke routekaart in 2023” om in het volgende parlement tot een definitief investeringsbesluit over nieuwe kerncentrales te komen. De regering wordt aangespoord ervoor te zorgen dat de financiering rond is en dat de plannen voor een technologisch selectieproces worden bevestigd. In het kader van de routekaart moet de regering tegen 2024 een strategie voor de keuze van de vestigingsplaats uitwerken.

In het verslag wordt opgeroepen om de oprichting van Great British Nuclear (GBN) “begin 2023 te bespoedigen” zodat nog dit jaar een “duidelijke routekaart” van toekomstige plannen kan worden ontwikkeld om de “stijgende vraag naar elektriciteit” aan te pakken. De regering kondigde haar voornemen om GBN op te richten om een projectpijplijn te ontwikkelen voor het eerst aan in haar in april vorig jaar gepubliceerde energiezekerheidsstrategie.

 

Skidmore concludeert dat het versnellen van de oprichting van GBN de bezorgdheid van de industrie zal wegnemen over een “gebrek aan duidelijkheid over het traject” om de ambitie van de Britse regering te bereiken dat kernenergie een kwart van de in het land verbruikte energie moet leveren. De evaluatie concludeert: “Ondanks de hoge aanloopkosten en de lange bouwtijd is de bouw van nieuwe kerncentrales een no-regret optie. “In het licht van de stijgende vraag naar elektriciteit kan kernenergie betrouwbare basislastvermogen leveren dat niet afhankelijk is van het weer en andere diensten kan leveren aan elektriciteitsnetten.” Het voegt eraan toe: “Om betaalbaarheid en efficiëntie te bereiken, moet de regering zich ertoe verbinden een vloot van projecten te financieren. Gezien de starttijden voor nieuwbouw van kernenergie is een duidelijke routekaart nodig voor de ontwikkeling van kernenergie tot 2035.” De afgelopen jaren heeft het VK ongeveer 15% van zijn elektriciteit opgewekt met zijn vloot van commerciële kerncentrales, maar de meeste daarvan worden dit decennium buiten bedrijf gesteld, waarbij de laatste – Sizewell B – in 2035 moet sluiten.

Sinds 2000 zijn in het VK de reactoren van Hinkley Point A, Bradwell, Calder Hall, Hunterston, Oldbury, Sizewell, Chapelcross, Dungeness en Wylfa permanent gesloten.

De enige overblijvende operationele centrales zijn negen reactoren op vier locaties in Hartlepool, Heysham, Sizewell B en Torness. In Hinkley Point C zijn twee centrales in aanbouw en in Sizewell C zitten er nog twee in de pijplijn. “Er zijn dus aanzienlijke inspanningen nodig om niet alleen de huidige rol van kernenergie te handhaven, maar ook om kernenergie te helpen voldoen aan de stijgende vraag naar energie”, zo luidt de conclusie van het verslag. Ambities om een vloot van kleine kernreactoren te ontwikkelen zijn de afgelopen jaren ook breed gesteund door de regering, waarbij Rolls-Royce heeft opgeroepen tot gesprekken over de financiering van plannen om haar SMR-technologie in te zetten. Het hoofd van de belangrijkste Britse nucleaire industrie heeft er onlangs bij de regering op aangedrongen de ontwikkeling van SMR met “snelheid en urgentie” voort te zetten, naar aanleiding van berichten over een vertraging in de financiering omdat de ministers het niet eens konden worden over de kosten van de energieambities van het land.

Tom Greatrex, chief executive van de in Londen gevestigde Nuclear Industry Association, vertelde de gratis zakenkrant City A.M. dat het VK een reeks van projecten moet ontwikkelen om kernenergie op te voeren in overeenstemming met de energiezekerheidsprojecten van de regering.