Een verbindende rol tussen complexe specialismes

Henny is zo’n twintig jaar actief binnen het domein fysieke veiligheid en is momenteel manager Industriële Veiligheid bij de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Daarvoor werkte zij in verschillende leidinggevende functies bij de Veiligheidsregio en de brandweer. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke visie industriële veiligheid. Henny studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Haar kennis en ervaring op het gebied van regionale en landelijke veiligheidsvraagstukken, gecombineerd met operationele ervaring in een crisisorganisatie en haar verbindingskracht maken dat Henny en de ANVS een mooie match zijn,” reageert Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter van de ANVS. De afdeling Strategie en Regulering is verantwoordelijk voor strategische planvorming, uitvoeringsbeleid en juridische en parlementaire aangelegenheden.

Henny over haar benoeming: “Ik kijk er naar uit om een verbindende rol te mogen spelen tussen complexe specialismes als nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en een breed netwerk van belanghebbenden. Een vakgebied dat weliswaar anders is dan industriële veiligheid, maar veel raakvlakken heeft: strategie, verbinding, de buitenwereld naar binnen halen en het omgaan met verschillende spelers en belangen.”