©NRG|PALLAS

Op de website wordt onder meer uitgelegd hoe kernenergie werkt. Bijvoorbeeld hoe kernreactoren gekoeld worden en wat de voor- en nadelen zijn van kernenergie. Ook de rol van kernenergie en nucleaire faciliteiten in Nederland, zoals de onderzoeksreactoren in Delft en Petten, worden toegelicht. Hiervoor worden de komende periode ook verschillende korte uitlegvideo’s ontwikkeld.

De reactorkern van de Hoge Flux Reactor in Petten. foto:©NRG

Verschillende trajecten te volgen

Daarnaast is de voortgang van de verschillende trajecten op het gebied van kernenergie in Nederland te volgen via de website. Het gaat om de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele, als dat veilig kan; de voorbereidingen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales in Nederland; de actualisatie van het Nationaal Programma Radioactief Afval en de versterking van de kennisinfrastructuur. Daarbij worden ook recente onderzoeksrapporten en informatie van bijvoorbeeld toezichthouder ANVS en de gemeente Borsele gebundeld.

Kerncentrale Borssele. Foto: ©EPZ

chemistry lab Urenco. ©URENCO

Uitleg en updates

De website is zowel bedoeld voor omwonenden van de voorkeurslocatie in de gemeente Borsele als andere geïnteresseerden die meer informatie willen over kernenergie of op de hoogte willen blijven van de laatste stand van zaken. De website wordt stapsgewijs verder aangevuld met meer informatie, nieuwe aankondigingen, uitlegvideo’s, updates over de voortgang en onderzoeken.

foto:©URENCO