Onze vereniging

De vereniging Nucleair Nederland is opgericht in 2014 en bestaat op dit moment uit zes Nederlandse nucleaire bedrijven en organisaties: COVRA, EPZ, NRG | PALLAS, TU Delft Reactor Institute, Urenco en SHINE. De vereniging wil een evenwichtige bijdrage leveren aan het nucleaire debat en de brede toepassing van nucleaire technologie onder de aandacht brengen. Goede publieks- en persvoorlichting is voor ons erg belangrijk. Daarnaast zijn we als vereniging een actieve gesprekspartner voor overheid en (internationale) industrie. Zo brengt de groei van de Nederlandse nucleaire industrie de komende jaren interessante uitdagingen met zich mee. We denken graag mee met stakeholders en overheid over de knelpunten en oplossingen voor de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke en dynamische werkomgeving met speciale aandacht voor training en opleiding. Het versterken van de nucleaire kennisinfrastructuur op alle niveaus is daarbij het hoofddoel.