De nadruk ligt op lage- en middeninkomenslanden waar de behoefte het grootst is

Het evenement hielp om meer bekendheid te geven aan het initiatief Rays of Hope van de IAEA en hoe dit landen als Malawi, Paraguay en Uruguay helpt om de toenemende kankerlast aan te pakken door de toegang tot kankerzorg te verbreden. De ministers van Volksgezondheid van Malawi en Uruguay deelden hoe er vooruitgang wordt geboekt op weg naar nieuwe kankerzorgfaciliteiten in hun landen. Malawi is een van de zeven eerste golf Rays of Hope landen. Uruguay, dat een lange geschiedenis heeft op het gebied van kankerscreening en zich richt op de vroege opsporing van kanker, zal binnenkort mammografieapparatuur en een lineaire versneller ontvangen via het kankerinitiatief van de IAEA.

Het tweedaagse programma, georganiseerd door de IAEA, wordt gehouden om de balans op te maken van de tot nu toe geboekte vooruitgang in het kader van het vlaggenschipinitiatief Rays of Hope: Cancer Care for All van de IAEA, dat op Wereldkankerdag in 2022 samen met de toenmalige president van Senegal en van de Afrikaanse Unie Macky Sall werd gelanceerd. Na het livestream-evenement waren er sessies over het perspectief van donoren, het voorbereiden van strategische financieringsdocumenten voor het mobiliseren van middelen op nationaal niveau en partnerschappen voor hoop, waarin werd getracht financieringskwesties met betrekking tot kankerzorg aan te pakken en nieuwe financieringsmogelijkheden uit te diepen, onder meer met ontwikkelingsbanken en de particuliere sector.

Door middel van partnerschappen met regeringen, internationale financiële instellingen en de particuliere sector helpt Rays of Hope de toegang te vergroten tot levensreddende radiotherapie en diagnostische beeldvormende diensten die in de kankerzorg worden gebruikt, waarbij de nadruk ligt op lage- en middeninkomenslanden waar de behoefte het grootst is. In landen met een hoog inkomen hebben bijna alle patiënten toegang tot radiotherapie, maar in landen met een gemiddeld inkomen is dat minder dan 60 procent. In landen met een laag inkomen daalt dit cijfer tot slechts één op de tien – slechts tien procent van de kankerpatiënten heeft toegang tot deze levensreddende behandeling.

Kanker is nu al verantwoordelijk voor één op de zes sterfgevallen wereldwijd en volgens schattingen van het IARC zal het aantal kankergevallen wereldwijd de komende twee decennia naar verwachting aanzienlijk toenemen, waardoor de last voor landen met beperkte of geen toegang tot kankerzorg zal toenemen. Het initiatief Rays of Hope bouwt voort op de zes decennia ervaring van de IAEA in de samenwerking met partners zoals de WHO om landen te helpen kanker te bestrijden.

Het volledige artikel is te vinden op de website van de IAEA.