©EngieElectrabel

Kerncentrale Tihange – Fotocredit: ©EngieElectrabel

Niet-bindende principeovereenkomst nu geconcretiseerd

“Deze overeenkomst heeft tot doel een evenwichtige verdeling van de risico’s tussen de twee partijen te garanderen en onzekerheden weg te nemen over toekomstige wijzigingen in de bepalingen met betrekking tot de behandeling van alle nucleaire afval,” aldus Engie en de Belgische federale overheid in een gezamenlijke verklaring

Juridische overeenkomst

Volgens een plan dat in december 2021 door de Belgische coalitieregering werd aangekondigd, werd Doel 3 in september 2022 gesloten, terwijl Tihange 2 eind januari van dit jaar werd stilgelegd. De nieuwere Doel 4 en Tihange 3 zouden tegen 2025 worden gesloten. In maart vorig jaar besloot de Belgische regering echter gesprekken te beginnen met Electrabel – de Belgische dochteronderneming van Engie – om de exploitatie van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, waardoor 2 GWe aan nucleaire opwekkingscapaciteit behouden zou blijven. In juli ondertekenden de regering en Electrabel een niet-bindende intentieverklaring om de onderhandelingen over de haalbaarheid en de voorwaarden voor de exploitatie van de reactoren met nog eens tien jaar voort te zetten. De twee partijen streefden ernaar om eind december een bindende juridische overeenkomst te sluiten. Op 9 januari werd een niet-bindende principeovereenkomst ondertekend die de elementen van de in juli ondertekende intentieverklaring “concretiseert”. De partijen zeiden dat de nieuwe tussentijdse overeenkomst voortbouwt op de overeenkomst van 9 januari en de voorwaarden vastlegt voor de verlengde exploitatie van de twee reactoren.

Voorbehoud

De overeenkomst voorziet in “de verbintenis van beide partijen om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden van Doel 4 en Tihange 3 opnieuw op te starten vanaf november 2026, of, onder voorbehoud van de effectieve implementatie van een aangekondigde versoepeling van de regelgeving, vanaf november 2025, met als doel de bevoorradingszekerheid in België te versterken”. De overeenkomst is goedgekeurd door de raad van bestuur van Engie en door de Belgische regering. De implementatie van de overeenkomst is gepland voor eind juli.

Koolstofvrije en betaalbare energie

“De verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar staat nu vast,” voegde de Belgische premier Alexander De Croo eraan toe. “Dit akkoord is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven. Het versterkt onze elektriciteitsbevoorrading, vermindert de energieafhankelijkheid van ons land en garandeert de productie van koolstofvrije, betaalbare elektriciteit in België. Ik wil het management van Engie bedanken voor al het werk van de voorbije maanden om tot dit akkoord te komen.”

Het volledige artikel is te vinden op de website van WNN.