Besluit

LRQA Nederland B.V. heeft een aanvraag ingediend bij de ANVS om nucleaire drukapparatuur te mogen keuren. Dit gebeurt tijdens het ontwerp en de fabricage, maar ook op het moment dat de apparatuur in gebruik wordt genomen en tijdens het gebruik daarna. De ANVS heeft op 14 februari 2023 besloten LRQA Nederland B.V. aan te wijzen als keuringsinstelling. Dit doet de ANVS op basis van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur. Het besluit is ingegaan op 14 februari 2023. Dat is het moment waarop de ANVS de brief met het besluit naar LRQA Nederland B.V. heeft gestuurd. Het besluit van de ANVS is 2 jaar geldig.

Foto ©ANVS