Haalbaarheidsstudie

Als onderdeel van de studie zal Fortum de commerciële, technologische en maatschappelijke, inclusief politieke, wettelijke en regelgevende voorwaarden voor de bouw van nieuwe reactoren onderzoeken. De haalbaarheidsstudie zal ook ingaan op het nieuwbouwproces, zoals de voortgang van de planning, de locatie en de vergunningverlening. Fortum zei dat het de bedoeling van de werkgroep is om de essentiële externe belanghebbenden, zoals politieke besluitvormers, ambtenaren en nucleaire veiligheidsautoriteiten in Finland en Zweden, in een actieve dialoog te betrekken. “Met de huidige onzekerheid op de energiemarkt zullen ondernemingen in de nucleaire industrie hoogstwaarschijnlijk samenwerkingsverbanden aangaan”, aldus Fortum. “Er kunnen partnerschappen worden gevormd tussen bijvoorbeeld bedrijven die kernenergie produceren en stadsverwarming aanbieden, industriële afnemers van elektriciteit en warmte voor wie een concurrerende energievoorziening van toenemend strategisch belang is, en nucleaire nutsbedrijven, of startende bedrijven en gevestigde nutsbedrijven met nucleaire competentie. De haalbaarheidsstudie zal dus ook het potentieel onderzoeken voor zakelijke dienstverlening voor nieuwe projecten in Europa en waterstof voor industriële toepassingen.”

Uitdagingen nieuwe kernenergie

“De doelstellingen van energieonafhankelijkheid, voorzieningszekerheid en koolstofneutraliteit zijn uitdagingen waar onze hele maatschappij voor staat”, zegt Simon-Erik Ollus, Executive Vice President, Generation Division bij Fortum. “We willen nagaan onder welke voorwaarden we daaraan kunnen voldoen met kernenergie, waarvan bekend is dat ze betrouwbaar en CO2-vrij is.” Laurent Leveugle is degene die de studie leidt: “De uitdagingen met betrekking tot nieuwe kernenergie zijn bekend. Het bereiken van concurrerende bouwtijden en kosten zijn must-win gevechten voor onze industrie. In deze haalbaarheidsstudie willen we nieuwe partnerschappen, nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën onderzoeken, zoals kleine modulaire reactoren, die veelbelovend zijn om kernenergie door te trekken naar toekomstige generaties.”

Fortum exploiteert de Loviisa-centrale – bestaande uit twee drukwaterreactoren van het type VVER-440 – die de eerste kerncentrale in Finland was en momenteel meer dan 10% van de elektriciteit van het land levert. Loviisa eenheid 1 begon in 1977 met de commerciële exploitatie en eenheid 2 volgde in 1981. In maart diende de onderneming een aanvraag in om zowel eenheid 1 als eenheid 2 van de centrale tot eind 2050 te exploiteren. Matti Kattainen, hoofd Nucleaire Toekomstagenda van Fortum: “Voor ons bij Fortum is kernenergie een centrale pijler van koolstofvrije elektriciteitsopwekking, samen met waterkracht en windenergie. We hebben net een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning om de productie in Loviisa voort te zetten tot 2050. Het stabiliserende effect van kernenergie maakt het ook mogelijk om de weersafhankelijke, hernieuwbare energieproductie te verhogen. In januari 2020 zijn Fortum, het Estse Fermi Energia en het Belgische ingenieursbureau Tractebel overeengekomen een nauwere samenwerking aan te gaan om het SMR-uitrolproject in Estland te bestuderen. Het onderzoek zal gericht zijn op een licentiemodel dat geschikt is voor SMR’s en een voorlopige locatiestudie voor de ontwikkeling van SMR’s met licht water. Fortum zei dat “eventuele beslissingen over toekomstige investeringen [in nieuwe kernenergie] te zijner tijd zullen worden genomen.”

Loviisa kerncentrale – Fotocredit: © Fortum