iStockphoto ©Liukov

Verlaagd waterpeil

Het team van IAEA-deskundigen dat aanwezig was op de locatie van Europa’s grootste kerncentrale – gelegen aan de frontlinie van een actieve gevechtszone – meldde dat het waterpeil in het Kakhovka-reservoir is gedaald. De grote koelvijver naast de reactoren van de ZNPP is echter ontworpen om boven het niveau van het Kachovka-reservoir te blijven. “Ook al vormt het verlaagde waterpeil geen onmiddellijke bedreiging voor de nucleaire veiligheid en beveiliging, het kan een bron van zorg worden als dit zo doorgaat. Het toont opnieuw de vele potentiële risico’s voor deze belangrijke kerncentrale tijdens de oorlog en onderstreept dat we nooit zelfgenoegzaam mogen worden over de veiligheid en beveiliging ervan”, aldus directeur-generaal Grossi.

Artillerievuur

De afgelopen weken hebben de IAEA-deskundigen de geluiden van een militair conflict, waaronder artillerievuur, van buiten de centrale gehoord – sommige van ver weg, andere dichterbij – en dit gaat door, wat de noodzaak onderstreept van een zone ter bescherming van de nucleaire veiligheid en beveiliging rond de faciliteit, aldus directeur-generaal Grossi. De directeur-generaal zei verder dat hij zijn overleg met Oekraïne en de Russische Federatie voortzet met het doel spoedig een dergelijke zone overeen te komen en in te voeren. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt in die besprekingen, gaat het nog te langzaam en zijn er van alle partijen meer vastberaden inspanningen nodig, zei hij. De directeur-generaal sprak ook zijn aanhoudende bezorgdheid uit over de stress waarmee het personeel van de ZNPP tijdens het conflict wordt geconfronteerd, vooral omdat het personeelsbestand verder is afgenomen. Het ISAMZ-team heeft vernomen dat de ZNPP ondanks alle uitdagingen nog steeds over voldoende operationeel personeel beschikt om alle eenheden op het huidige werkingsniveau veilig te laten functioneren. Het Agentschap is ook op de hoogte van berichten in de media over een explosie in de stad Enerhodar, waar de meeste personeelsleden van de ZNPP wonen.

Stroomvoorziening

Van de reactoren van de ZNPP blijft de operationele toestand dezelfde als in de voorbije weken, namelijk vier eenheden staan in koude stilstand, terwijl twee eenheden in warme stilstand staan om stoom en warmte te leveren aan de centrale en de nabijgelegen stad Enerhodar. De centrale blijft ook de elektriciteit die zij nodig heeft voor essentiële nucleaire veiligheids- en beveiligingsfuncties ontvangen van de laatste operationele externe hoofdstroomleiding van 750 kilovolt (kV), met één back-upleiding van 330 kV. Bij uitval van de externe stroomvoorziening zijn alle 20 dieselgeneratoren van de locatie gereed om de locatie te voorzien van de stroom die nodig is voor alle apparatuur die verband houdt met nucleaire veiligheid en beveiliging. Niettemin blijft de stroomvoorziening van de ZNPP via het net kwetsbaar, aldus directeur-generaal Grossi. De permanente teams van de IAEA in de kerncentrales van Zuid-Oekraïne, Rivne, Khmelnitsky en Chornobyl blijven technische bijstand en advies verlenen, beoordelen de behoeften van de centrales en rapporteren hun bevindingen aan het hoofdkwartier in Wenen. De eerste rotatie van IAEA-personeel op de locaties is begonnen. Een nieuw team is reeds aangekomen in de kerncentrale van Rivne en andere zullen de komende dagen volgen in de andere kerncentrales.

Franse donatie

Vorige week is een donatie van uitrusting uit Frankrijk, bestaande uit personeelsbeschermingsmiddelen voor de noodhulpdiensten van Oekraïne, aan Oekraïne geleverd. Deze levering volgde op een eerdere levering van apparatuur voor de uitbreiding van automatische telefooncentrales voor de kerncentrale van Rivne, die met financiële steun van Canada was aangeschaft.